Zingen bij de vlag / Kleedjesmarkt

26 april

Op donderdag 26 april hopen we met elkaar weer stil te staan bij Koningsdag. De opzet van vorig jaar is ons goed bevallen en dat willen we dit jaar graag voortzetten.

  • We starten deze dag op de gebruikelijke wijze in de klas en volgen het normale programma tot de pauze.
  • Na de kleine pauze mogen de kinderen spelletjes meenemen van thuis.
  • Tussen de middag hopen we met elkaar pannenkoeken te eten in de klas. U ontvangt te zijner tijd een oproep van de moeders van de oudercommissie voor het bakken. .
  • Na de middagpauze hopen we met elkaar te zingen bij de vlag. Een goed gebruik dat op veel belangstelling van ouders kan rekenen. Het is mooi dat kinderen en ouders(!) zingen!
  • Na het zingen bij de vlag (en voor de start van de kleedjesmarkt) gaan de kinderen naar de klas. Voor de ouders is er de mogelijkheid om in de kleutergymzaal koffie of thee te drinken met cake. Hier wordt een bijdrage voor gevraagd t.b.v. het goede doel en wordt verzorgd door de ou-dercommissie.
  • Na het zingen bij de vlag is er een kleedjesmarkt van 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. De kinderen uit groepen 1 t/m 4 doen dit onder begeleiding van een ouder/volwassene. De kosten per kleedje zijn € 2,00. Dit alles is voor het goede doel!
  • Het goede doel is dit keer de stichting Denbi, dat zich inzet voor het bestrijden van armoede in het plaatsje Denbi in Ethiopië. Bij deze stichting zijn een aantal Kootwijkerbroekse inwoners actief. Zie voor meer informatie: www.hulpaanethiopie.nl

De kleedjesmarkt vindt bij mooi weer plaats op het zogenoemde 3-5-plein. Dit betekent dat het autoplein gebruikt kan worden om te parkeren. De kleedjesmarkt start echt pas om 14.00 uur! In de klas wordt er iets voor 14.00 uur geëindigd en dan kunnen de kinderen op gen gelegenheid de kleedjesmarkt bezoeken en aansluitend naar huis gaan.

Er hebben zich al ongeveer 30 kinderen opgegeven voor de kleedjesmarkt, dat is een mooi aantal. Er kunnen er nog meer bij! Je kunt je nog opgeven bij juf De Jong.

Veel kinderen hebben hiervoor al € 2,- betaald, fijn. Degenen die dat nog niet hebben gedaan, mogen dit nog bij juf De Jong inleveren.