Agenda

Meivakantie eerste dag - 27 april

Meivakantie laatste dag - 4 mei

Algemene Ledenvergadering - 9 mei
Zoals we u al verschillende keren in het Rehobothjournaal hebben meegedeeld, hopen we met u de ALV van dit jaar op D.V. 9 mei in de gymzaal van onze R... Lees verder

Hemelvaartsdag - 10 mei

Vrije dag - 11 mei

Verkoping Verenigingen - 12 mei

Spelletjesdag - 18 mei
Op vrijdag 18 mei is er weer de jaarlijkse spelletjesdag. Veel organisatiewerk wordt door collega’s en ouders verricht! We hebben met elkaar ... Lees verder

Tweede Pinksterdag - 21 mei

Contactavond voorschool en aanvangsgroep - 7 juni
D.V. 7 en 12 juni zullen er contactavonden gehouden worden voor de ouders van de kinderen van de aanvangsgroep (groep 1d en 1e) en de voorschool. U... Lees verder

Contactavond voorschool en aanvangsgroep - 12 juni
D.V. 7 en 12 juni zullen er contactavonden gehouden worden voor de ouders van de kinderen van de aanvangsgroep (groep 1d en 1e) en de voorschool. U... Lees verder

Inloopavond groep 1, 2 - 12 juni
D.V. 12 juni zal er een inloopavond zijn voor de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2. U krijgt hierover binnenkort nader bericht van de leerkracht... Lees verder

Schoolreis - 21 juni

Vrije dag - 22 juni

Laatste schooldag - 13 juli
De leerlingen zijn deze dag 's middags vrij.