Van de MR

2 november 2018

De MR heeft op 17 oktober jl. weer met elkaar vergaderd. We hadden deze avond geen uitgebreide agenda om te behandelen.

Het huishoudelijk reglement van de MR is vastgesteld. Tevens is de werkwijze van de MR nog eens doorgenomen, verbeterd c.q. aangevuld zodat voor ieder lid duidelijk is wat van haar/hem verwacht wordt.

Ook waren we deze avond te gast bij het bestuur. We hadden geen specifieke onderwerpen te bespreken maar het is goed om zo even dingen met elkaar te delen; hoe de zaken lopen in en om de school, zoals de bestuurlijke vernieuwing.

En last but not least… We zoeken nog een kandidaat voor de Medezeggenschapsraad!! Wie gaat hierop reageren zodat we in het nieuwe jaar weer met een voltallige club aan tafel zitten?

Reacties graag naar mr@rehobotsch.nlTerug naar het nieuwsoverzicht