Van de MR

8 december 2018

Als MR hebben we op 27 november weer mogen vergaderen. Er zijn deze avond heel veel dingen besproken, waarvan we u de belangrijkste zaken graag meedelen.

Het zal u niet verwonderen dat het schoolfruit deze avond een onderwerp van gesprek was. Er is enige tijd geleden een reactie geweest over het snoepgedrag op school. Hier wordt aan gewerkt en hopelijk draagt ook het schoolfruit hieraan bij. Het schoolfruit krijgen de kinderen nu een aantal weken. Het blijkt dat het wel even tijd kost om eraan te wennen. De inzet van moeders om het fruit klaar te maken wordt erg gewaardeerd.

Er zijn helaas ook wel enige negatieve reacties geweest. Laten we het project even tijd gunnen om in te burgeren!

Tevens hebben we het samen gehad over het bezoek dat de inspectie aan de groepen 1 en 2 gebracht heeft in het kader van VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie). De inspectie heeft een positieve reactie gegeven. Een reden om dankbaar voor te zijn.

Deze avond hebben we ook samen met de mannen van de Toezichtcommissie gesproken. Het was een constructief gesprek waar veel is besproken. Zaken als de bestuurlijke vernieuwing, werkwijze MR etc. zijn besproken.

Deze avond hebben we afscheid genomen van mevrouw Van Roekel. Een heel aantal jaren heeft zij zich ingezet voor de school, door zitting te hebben in de MR. Als blijk van waardering werd haar een mooie bos bloemen overhandigd.

Ongetwijfeld heeft u onze herhaalde oproepen gelezen om u kandidaat te stellen voor deze ontstane vacature. Er zijn drie ouders die deze oproep niet naast zich neer hebben kunnen leggen en zich kandidaat willen stellen voor de MR. We noemen hierbij hun namen:
Mevr. van Reenen
Mevr. van de Brink
Dhr. Waaijenberg

Beste ouders, u krijgt zeer binnenkort een mail waarin deze kandidaten zich kort voorstellen. Daarbij krijgt u de vraag uw stem uit te brengen op een van deze kandidaten. We vragen u vriendelijk uw stem uit te brengen?! Heeft u vragen of opmerkingen? We horen het graag! U kunt altijd mailen naar MRrarehobotsch.nlTerug naar het nieuwsoverzicht