Het werk des Heeren

11 juni 2018

Het is een eenvoudig zinnetje met zo’n rijke en diepe inhoud. Het staat geschreven in Handelingen 2 vers 47b: “En de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die zalig werden”. Wie deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden? Petrus en Johannes? Nee, het is de HEERE! Het is Zijn werk! Van wie verwachten wij het?

De prediking van Petrus en Johannes, in opdracht van de Heere, was het middel wat de Heere zegende aan de harten van velen. De Heere gebruikt mensen in Zijn dienst om Zijn Woord te verkondigen. Mensen, die het van zichzelf ook niet kunnen. Slijk in Zijn handen. Mogen wij ook een middel zijn voor anderen, voor onze kinderen?

Het woordje “deed” heeft een rijke inhoud. De kanttekeningen zeggen hiervan: “Dat is, wrocht krachtiglijk door Zijn Heiligen Geest in de harten der mensen, dat zij zich tot de gemeente der gelovigen voegden”. Als we dit lezen dan zien we dat Gods Geest onmisbaar is. Wat is het gebed om Gods Geest dan van levensbelang. Het werk van de Geest is “krachtiglijk”, onwederstandelijk! Het is niet tegen te houden.

Het breekt onze onwil en onmacht. Het maakt ons bekend dat we van nature verloren liggen in zonden en ongerechtigheden. Het werkt een roepen om genade en ontferming.

Dat het ook ons vragen, elke dag opnieuw, mag zijn: Heere, wil u door Uw Woord en Geest werken in ons hart en de harten van onze kinderen. Dat het ook voor onze school zou mogen gelden: “En de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die zalig werden”. Dat wij als slijk in Zijn handen hiervoor gebruikt mogen worden.

Het slot van de tekst geeft aan: “die zalig werden”. Wat houdt dat in? Daar zeggen de kanttekeningen van: Namelijk door het geloof in Christus. De zaligheid is ALLEEN in Christus te verkrijgen om niet! Om Zijn verdiensten is er een mogelijkheid van zalig worden. We hebben er de afgelopen weken bij stil mogen staan. Zijn lijden en Zijn sterven, maar ook Zijn opstanding en hemelvaart.

Dat Psalm 51 vers 1 ons gedurig gebed mag zijn.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht