Ledenpanel

11 juni 2018

Tijdens de ALV van 9 mei 2018 jl. is een oproep gedaan om zich op te geven voor deelname aan een ledenpanel. Het bestuur beoogt in algemene zin met een ledenpanel een (nog) grotere betrokkenheid van de leden en het bespreken van ontwikkelingen en het verzamelen van input voor beleid op diverse terreinen.

Bij deze de oproep om u te melden als u mee wilt denken met ons als bestuur: vragenaanhetbestuur@rehobothsch.nl. Het bestuur zal op korte termijn dit ledenpanel organiseren. Tijdens dit ledenpanel zal het onderwerp identiteit centraal staan.

Blijkt het aantal aanmeldingen te klein, dan zal het bestuur gericht leden benaderen om mee te doen. Dat is uiteraard geen verplichting, maar daarmee geeft het bestuur het belang aan wat ze er aan hecht.Terug naar het nieuwsoverzicht