Resultaten Eindtoets IEP periode 2015-2018

29 juni 2018

In het verleden werd de CITO-eindtoets afgenomen in groep 8. Dit is een onafhankelijk meetinstrument, waarbij gekeken wordt hoe de leerlingen scoren voor rekenen en taal over hun hele schoolperiode van acht jaar.

Sinds 2014 zijn er meerdere aanbieders dan alleen CITO actief. Op de Rehobothschool maken we voor het vierde jaar gebruikt van de IEP-eindtoets van ICE. De reden hiervoor was dat het een gebruiksvriendelijke toets is. De leerlingen kunnen in het boekje schrijven in plaats van op een antwoordenblad. Daarnaast is deze toets echt gericht op wat de inspectie vraagt. Het is een bewuste keuze om de toets richtingneutraal te laten zijn. Zaken die niet binnen de belevingswereld van onze kinderen passen, komen er niet in voor. Dan valt te denken aan dans, drama, tovenaars, occulte zaken en dergelijke. Kortom, het is een toets die past bij onze leerlingpopulatie en identiteit en erkend door de inspectie.

Het is landelijk te merken dat de toets bij de behoeften aansluit. Deden in 2014-2015 nog 6.803 leerlingen mee met de toets, dit schooljaar waren het er al 47.991. Tevens is nu vastgesteld dat de scores vanuit deze toets goed vergelijkbaar zijn met de andere eindtoetsen.

De resultaten van de eindtoets vloeien voort uit de hele schoolperiode van de kinderen. De hele school voelt zich verantwoordelijk voor de uitkomsten.
Hieronder willen we de opbrengsten van onze school laten zien van de afgelopen jaren.

De Rehobothschool heeft een groot aantal gewichtleerlingen (rond de 36%). Het percentage gewichtleerlingen wordt bepaald aan de hand van het opleidingsniveau van de ouders. Indien de ouders geen vervolgopleiding of het lbo hebben gevolgd, dan krijgt de school extra geld voor ondersteuning en mogen de resultaten van de eindtoets lager liggen. Dit betekent voor onze school dat de opbrengsten lager mogen liggen dan op scholen waar een kleiner percentage gewichtleerlingen zijn. De ondergrens geeft aan wat we minimaal moeten halen.

Hieronder in schema

  ‘14-‘15 ‘15-‘16 ‘16-‘17 ‘17-‘18
Aantal deelnemers 6.803 29.907 42.505 47.991
Landelijk gemiddelde 81 80 81 81
Schoolgemiddelde 82 78 75,3 74
Percentage gewichtleerlingen 38% 37% 36% 35%
Ondergrens 74,2 74,4 74,5 74.7


Toelichting bij het schema
In de eerste drie jaren lagen de opbrengsten boven de ondergrens. Dit schooljaar liggen de opbrengsten net onder de ondergrens. Wij hebben ons als doel gesteld dat de opbrengsten op of boven de ondergrens liggen, al zal dat niet meevallen met onze populatie kinderen met veel ‘doeners’. We hebben gemerkt dat de adviezen over het vervolgniveau van de leerkrachten over het algemeen goed aansluiten bij het resultaat van de IEP-eindtoets. Dit schooljaar hebben we 74 punten gescoord en de ondergrens was 74,7. Dat scheelt dus 0,7 punt.

Er wordt heel hard gewerkt door de collega’s en er wordt ook goed onderwijs gegeven. Er zijn acties uitgezet om de opbrengsten te verhogen, zoals o.a. nascholing. Dit jaar hebben wij met de nascholing sterk ingezet op groepsvorming, relatievorming, gedrag en zorg rond leerlingen.

Komend jaar willen we de focus leggen op resultaten. Daarnaast kijken we ook naar de inzet van RT. Het is de bedoeling dat wij in ieder geval van twee cruciale jaren, groep 3 en 7, een deltaplan gaan schrijven. We willen in het nieuwe schooljaar nog meer acties uitzetten, waar we u van op de hoogte willen stellen.Terug naar het nieuwsoverzicht