Einde cursusjaar

12 juli 2018

De start van dit cursusjaar lijkt nog maar zo kort geleden. Toch ligt het cursusjaar 2017/2018 weer achter ons. We hebben afgelopen maandag afscheid genomen van onze groep-8-leerlingen. Een indrukwekkend moment. Wij willen hen nogmaals van harte Gods onmisbare zegen toewensen.
Ook hebben wij als personeel vorige week donderdag afscheid genomen van een aantal collega’s.
Ook dit laat ons zien dat er niets blijvend is. We zeggen het zo vaak tegen elkaar: wat gaat de tijd snel. Dit horen we ook de kinderen zeggen. De apostel Paulus houdt het ons in Hebreeën 13 vers 14 voor: Want wij hebben hier geen blijvende stad.
Wat een ernstige waarschuwing. Wat hebben velen in ons midden dat in het afgelopen jaar moeten ervaren dat dit zo waar is. Dat de Heere Zijn troost wil geven over het verdriet. Hoe vaak hebben wij deze waarschuwing al gehoord? Is deze roepstem tot ons gekomen? Wat heeft het ons gedaan?
De apostel vervolgt de waarschuwing met: maar wij zoeken de toekomende. Wat is dat voor een stad? De kanttekeningen zeggen hiervan: Dat is, die vaste fundamenten heeft en eeuwig is in den hemel. Bent u, zijn wij naar deze stad op zoek? Bij deze tekst worden we verwezen naar Hebreeën 11 vers 16 waar staat: Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Mag dat ook voor ons gelden? Zijn wij daar voor onszelf en voor onze kinderen ook begerig naar? Dan mogen wij u verwijzen naar Psalm 123, daar vinden we de dichter in gebed. Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit. Hoelang? Alzo zijn onze ogen op den HEERE onzen God, totdat Hij ons genadig zij. Dat het gedurige en aanhoudende gebed in ons aller hart gevonden mag worden. Dat die genade waar de dichter van spreekt ook ons deel en het deel van onze kinderen mag worden.

Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER, tot Hij
Ook ons genadig zij.

Wij wensen u en uw kinderen van harte een goede tijd toe.
We hopen elkaar na de vakantie weer te mogen ontmoeten.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht