De boom en zijn vruchten

12 oktober 2018

In deze tijd van het jaar worden de vruchten van de fruitbomen gehaald of zijn ze er al afgehaald. Wanneer de fruitteler deze vruchten plukt dan beoordeelt hij de vruchten. Hij beoordeelt op het uiterlijk, gewicht en smaak. De goede vrucht wordt opgeslagen, de kwade (verrotte of aangetaste) vrucht wordt weggeworpen. Als een boom geen of alleen kwade vruchten voortbrengt zal de fruitteler deze boom niet laten staan maar weg-nemen en vernietigen. Als de Hemelse Landman bij onze boom komt, zal Hij dan vrucht vinden? Als Hij vruchten vindt, zullen dat dan goede vruchten zijn? In Zijn “boomgaard” staan oudere bomen (ouders), maar ook jonge bomen (kinderen). Bij beiden wordt er gezocht naar goede vruchten.

In Gods Woord wordt er ook gesproken over (vrucht)bomen, bomen die kwade vruchten voortbrengen maar ook goede bomen die goede vruchten voortbrengen.

Aangrijpend wat er in Mattheüs 7 vers 15 t/m 23 staat van de bomen die geen goede vruchten voortbrengen. Er staat: “Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen”.Dan nog een keer de vraag: wat vindt de Landman aan onze boom en aan de boom van uw kinderen? Zijn dat kwade vruchten? Zijn dat goede vruchten? Hierboven hebben we gelezen wat er gebeurt met de bomen met kwade vruchten.

Dan staat er in het 20e vers: “Zo zult gij dan de-zelve aan hun vruchten kennen”. Wat betekent dat? Wat zijn de vruchten? In het 21e vers (en in het 22e vers) staat het antwoord. Luister maar: “Niet een iegelijk 12 die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar 13 die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is”.

De kanttekeningen zeggen hier het volgende van:
12 Dat is, die veel en ijdellijk roemt van Christus en Zijn leer.
13 Dat is, die in Christus recht gelooft, Joh. 6:40, en zijn leven naar Gods geboden aanstelt, 1 Thess. 4:3.

Wordt het rechte, waar zaligmakende geloof in ons gevonden? Alleen dan is er sprake van goede vrucht! Dat het voor ons persoonlijk en voor onze kinderen waar mag zijn wat staat in Efeze 3:17:
"Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt”. Dan zullen er goede vruchten worden ge-vonden! Het kan nog om Christus wil!

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht