Oudertevredenheidsonderzoek

12 oktober 2018

Tijdens de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben we aangegeven dat er begin van het volgende cursusjaar een oudertevredenheidsonderzoek zou worden uitgezet.

We willen deze vragenlijst na de herfstvakantie naar de ouders mailen. Dit onderzoek bevat een serie vragen over het onderwijs op onze school, maar ook over de veiligheidsbeleving van uw kind op school.

Om een goed beeld te krijgen hoe u naar onze school kijkt en wat uw van onze school vindt, willen wij u vriendelijk vragen deze vragen te beantwoorden. Hoe meer vragenlijsten zijn beantwoord, des te betrouwbaarder is de uitkomst. De uitkomst kunnen wij dan ook gebruiken voor o.a. het nieuwe schoolplan 2019-2023.Terug naar het nieuwsoverzicht