Nieuws

Evaluatie luisteravonden [16 november]
Onlangs is er een korte enquête uitgezet onder ouders en collega’s om de meningen te peilen over de luistera.... Lees verder >>>

Schoolfruit [16 november]
Omdat het fruit elke dinsdag in de loop van de dag bezorgd wordt, worden de uitdeeldagen anders. Het fruit dat dinsda.... Lees verder >>>

Herfst [16 november]
In Psalm 19 staat: “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk”. Dat gel.... Lees verder >>>

Studiemiddag groep 3 t/m 8 [15 november]
De leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn donderdagmiddag 15-11-2018 vanaf 12.00u vrij.

Benoemingen [2 november]
In de achterliggende week hebben we juf Dekker voor groep 2 mogen benoemen. Juf Dekker komt uit Scherpenzeel, is getrouw.... Lees verder >>>

Dankdag [2 november]
Volgende week woensdag hopen we samen met onze kinderen op te gaan naar Gods huis om met elkaar dankdag te houden. We mo.... Lees verder >>>

Aanvangsgroep [2 november]
Na de kerstvakantie hoopt de eerste aanvangs-groep te starten, groep 1d. In deze groep komen alle kinderen die voor 1 fe.... Lees verder >>>

Van de MR [2 november]
De MR heeft op 17 oktober jl. weer met elkaar vergaderd. We hadden deze avond geen uitgebreide agenda om te behandelen. .... Lees verder >>>

Blokfluiten [12 oktober]
Na de herfstvakantie beginnen de blokfluitlessen weer op school. De blokfluitlessen worden weer gegeven door juf Lassche.... Lees verder >>>

Oudertevredenheidsonderzoek [12 oktober]
Tijdens de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben we aangegeven dat er begin van het volgende cursusjaar .... Lees verder >>>

  • De boom en zijn vruchten [12 oktober]
  • Schoolfonds [12 oktober]
  • Regenbel [28 september]
  • Vorming [28 september]
  • Uitleen bieb Voorschool en groep 1 en 2 op dinsdag [28 september]
  • Rekenen en lezen groep 5-6 [12 juli]
  • Einde cursusjaar [12 juli]
  • Opbrengsten en actiepunten [29 juni]
  • Resultaten Eindtoets IEP periode 2015-2018 [29 juni]
  • De onmisbaarheid van Gods Geest [29 juni]