Nieuws

Rekenen en lezen groep 5-6 [12 juli]
Komend schooljaar hopen we met rekenen in groep 5 en 6 groepsdoorbrekend te gaan werken. In groep 7 en 8 zijn hierbij he.... Lees verder >>>

Einde cursusjaar [12 juli]
De start van dit cursusjaar lijkt nog maar zo kort geleden. Toch ligt het cursusjaar 2017/2018 weer achter ons. We hebbe.... Lees verder >>>

Van de MR [12 juli]
Op 26 juni hebben we onze laatste vergadering gehouden van het schooljaar 17/18. Helaas kon juf Schouten hier niet bi.... Lees verder >>>

Opbrengsten en actiepunten [29 juni]
Tussentijdse opbrengsten Alle groepen maken twee keer per jaar de CI-TO-tussentijdse toetsen. Dit is een onafhankelijk .... Lees verder >>>

Resultaten Eindtoets IEP periode 2015-2018 [29 juni]
In het verleden werd de CITO-eindtoets afgenomen in groep 8. Dit is een onafhankelijk meetinstrument, waarbij gekeken wo.... Lees verder >>>

De onmisbaarheid van Gods Geest [29 juni]
In 1 Kor. 2 vers 12 en 13 staat: Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest Die uit God is, opd.... Lees verder >>>

Logopedie [11 juni]
Sinds een aantal jaar hebben we als school een samenwerking met Anthia Natte, logopediste vanuit Logopediepraktijk Voort.... Lees verder >>>

Nieuwe collega's [11 juni]
Voor het cursusjaar 2018-2019 hebben we een aantal nieuwe leerkrachten kunnen benoemen: Juf Van de Weerd uit Kootw.... Lees verder >>>

Ledenpanel [11 juni]
Tijdens de ALV van 9 mei 2018 jl. is een oproep gedaan om zich op te geven voor deelname aan een ledenpanel. Het bestuur.... Lees verder >>>

Lestijden en rapporten komend schooljaar [11 juni]
Lestijden Vanuit de ouders is er een vraag gekomen om te overwegen om de school niet om 15.00 uur maar om 15.15 uur uit.... Lees verder >>>

  • Het werk des Heeren [11 juni]
  • Kaartje pleinwacht [15 mei]
  • De hemelvaart van Christus [15 mei]
  • Grote opkomst zingen bij de vlag [26 april]
  • Big English Day (met video) [19 april]
  • De stervende, maar ook levende Borg [7 april]
  • Schoolfonds [7 april]
  • Fietsenstalling [7 april]
  • De wenende Borg [23 maart]
  • Gevonden voorwerpen [23 februari]