Nieuws

Actie tegen voedselverspilling [8 maart]
Op vrijdag 22 februari jongstleden rondden de groepen 7 een project af rond voedselverspilling. Het project was erop ger.... Lees verder >>>

Lijdensweken en biddag [8 maart]
Wat doen wij in Nederland veel aan het verbeteren en het behoud van onze gezondheid en ons leven. Dit wordt gedaan door .... Lees verder >>>

Duisternis en licht [23 februari]
Als we deze keer nadenken over duisternis en Licht dan moeten wij eerst vaststellen op grond van Gods Woord dat wij van .... Lees verder >>>

Ouderpanel [25 januari]
12 december 2018 hielden we het jaarlijkse ouderpanel. De reden dat dit ouderpanel later dan ge-woonlijk was gepland, is.... Lees verder >>>

Reformatorische Oudervereniging (ROV) [25 januari]
Voor degenen die de identiteitsavond met als onderwerp “Het gezag” van woensdag 9 januari jongstleden niet h.... Lees verder >>>

Voorleesmiddag [25 januari]
De Rehobothschool is voornemens om maandelijks een voorleesmiddag te organiseren. Het doel van de voorleesmiddag is om o.... Lees verder >>>

Implementatie methode Meer met muziek [25 januari]
Op de Rehobothschool werken we met de methode ‘Meer met muziek’. Met deze muziekmethode stimuleren we de bre.... Lees verder >>>

De beginnende prediking van Johannes de Doper [25 januari]
We lezen in Johannes 1 van de getuigenis die Johannes de doper mag uitspreken m.b.t. de Heere Jezus. Als hem de vraag ge.... Lees verder >>>

Kerst [14 januari]
We hebben in de afgelopen weken een rijke boodschap mogen beluisteren. We hebben gehoord dat de zo lang beloofde Zaligma.... Lees verder >>>

De adventsgestalte [21 december]
Wat is de ware adventsgestalte? Een voorbeeld hiervan lezen we in de geschiedenis van Simeon en Anna. Van Simeon staat h.... Lees verder >>>

  • Sova-training [8 december]
  • Verkeerssituaties rond de school [8 december]
  • Van de MR [8 december]
  • Advent [7 december]
  • Evaluatie luisteravonden [16 november]
  • Schoolfruit [16 november]
  • Herfst [16 november]
  • Studiemiddag groep 3 t/m 8 [15 november]
  • Benoemingen [2 november]
  • Dankdag [2 november]