Onderwijs

De leerlingen zijn verdeeld over 23 groepen. In het cursusjaar 2017-2018 werken we met zes kleutergroepen. Kleuters leren door te spelen. De ‘leerstof’ is dan ook verwerkt in thema’s, waar zes weken over wordt gewerkt. De thema’s staan dichtbij de belevingswereld van de kinderen. In de groepen 3 tot en met 8 worden vakken afzonderlijk aangeboden middels leerlijnen en methodes. 

 

Het pedagogisch klimaat

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen voelt op onze school. De schoolopdracht is om de kinderen te vormen, op te voeden en te onderwijzen. Een kind leert en ontwikkelt binnen een groep met andere kinderen en dient rekening te houden met elkaar. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling worden omgangsregels en samenwerkingsvaardigheden aangeleerd. Binnen de klas wordt geprobeerd op een juiste manier te reageren op wat er dagelijks gebeurt, om een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat te doen ontstaan en in stand te houden. Ter ondersteuning hiervan wordt er in de groepen gewerkt met de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Het zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat krijgt ook zijn beslag binnen teamverband door trainingen en cursussen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind wordt jaarlijks in beeld gebracht door observatie en systematische beschrijving daarvan in het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN (groep 3-8).

 

Ontwikkeling

De Rehobothschool is een lerende organisatie, die goed onderwijs wil geven, geënt op Gods Woord. In de schoolgids wordt beschreven wat het onderwijs binnen de verschillende vakken inhoudt. De gebruikte methodes en leerlijnen  dienen te voldoen aan onze identiteit en de wettelijke vereisten. Zo hebben we recentelijke een nieuwe methode voor rekenen (Wereld in getallen) en geschiedenis (Venster op Nederland) in gebruik genomen. Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt er een nieuwe taalmethode (Taalactief) geïmplementeerd. Ook voor de expressievakken wordt nagedacht over een duidelijke leerlijn. Zo zijn we gestart met een muziekmethode (Meer met muziek), waarbij de leerkrachten worden ondersteund door een vakleerkracht.

Een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is de aandacht voor ICT in het onderwijs. We willen kinderen beschermen en voorbereiden voor deze maatschappij. De (sociale) media is niet meer weg te denken, de kinderen dienen hier op een goede manier mee om te gaan. De nadruk hierbij ligt op het gebied van gewetensvorming.