Begeleiding en inzet van stagiaires

Jaarlijks bezoekt een groot aantal pabo-studenten van de Driestar Hogeschool te Gouda en soms van de Christelijke Hogeschool Ede de school om hun stage te lopen. De afgelopen jaren heeft een groot aantal van deze stagiaires een vaste baan als leerkracht gekregen op onze school.

Daarnaast doen een aantal studenten van het Hoornbeeckcollege hun stage voor de opleiding onderwijsassistent.

Ook zijn er elk jaar een aantal VMBO-stagiaires die hun VMBO-3 of VMBO-4 stage bij ons op school doorbrengen.

Voor stagiaires zijn de volgende contactpersonen:

PABO-stagiaires, incl. LIO-stagiares G. Noordermeer gnoordermeer@rehobothsch.nl
O.A.-stagiaires M. Beens    gfbeens@rehobothsch.nl 
VMBO-stagiaires A. van der Blonk  avanderblonk@rehobothsch.nl