Aanmelden leerlingen

Wordt uw kind vóór 1 mei 2018 vier jaar, dan mag u uw kind nu aanmelden op onze school. Uw kind is dan op dit moment (bijna) 3 jaar.
Aandachtspunten voor de procedure zijn:

  • Het aanmeldingsformulier is te downloaden vanaf deze site.
  • Het benodigde stappenplan met informatie over het aanmeldingformulier vindt u ook hier.
  • Dit aanmeldingsformulier en stappenplan zijn ook via de managementassistente, juf Vos, te verkrijgen. U kunt hiervoor contact opnemen met school.
  • Het ingevulde formulier kan worden teruggestuurd naar school.
  • U krijgt dan van ons een schoolgids en ook een aanmeldingsformulier voor de Voorschool. Als u uw kind daarvoor wilt aanmelden kunt u dat formulier ingevuld retour sturen.
  • Ouders die hun oudste kind aanmelden, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directeur en een bestuurslid. Tijdens dit gesprek nemen we het identiteitsformulier met u door en vragen u of u hiermee akkoord gaat. Bij akkoord vragen wij u het formulier te ondertekenen.
  • Na het ondertekenen van het identiteitsformulier wordt uw kind/kinderen officieel toegelaten tot onze school.
  • Als uw kind start in groep 1 of op de Voorschool is er voor die tijd een kennismakingsmoment. Hierover krijgt u te zijner tijd bericht.