Ouders

 

Oudercommissie

Op onze school is er een oudercommissie, bestaande uit enthousiaste moeders. Deze oudercommissie voert een aantal taken uit binnen de school, zodat de leerkrachten zich zoveel mogelijk op hun belangrijkste taak, het lesgeven aan de kinderen, kunnen richten.

De oudercommissie vergadert ongeveer vijf keer per jaar en verricht het hele jaar door veel werk. Zo organiseren ze de spelletjesdag en hebben ze contact met de leerkrachten over taken die binnen de groep uitgevoerd moeten worden (bijvoorbeeld het inpakken van kerstboeken, kopieerwerk e.d.).

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u ook graag meedoen in de oudercommissie? Dan kunt u terecht bij meester G. van Milligen. 

 

Ouderinzet  

De school heeft de taak om goed onderwijs te geven aan de kinderen. Dat kunnen wij niet alleen: we hebben de hulp van ouders hard nodig!

Op onze school worden ouders ingezet voor diverse taken. Te denken valt aan:

  • Hulp bij lezen en rekenen in groep 3 en 4.
  • Hulp bij de schoonmaak van de school.
  • Pleinwacht lopen.
  • De luizencontrole na iedere vakantie.
  • Meegaan met excursies.

 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u zich opgeven voor een bepaalde taak? Dan kunt u terecht bij meester G. van Milligen.