Nieuws

Bloklfuiten [12 oktober]
Na de herfstvakantie beginnen de blokfluitlessen weer op school. De blokfluitlessen worden weer gegeven door juf Lassche.... Lees verder >>>

Oudertevredenheidsonderzoek [12 oktober]
Tijdens de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben we aangegeven dat er begin van het volgende cursusjaar .... Lees verder >>>

De boom en zijn vruchten [12 oktober]
In deze tijd van het jaar worden de vruchten van de fruitbomen gehaald of zijn ze er al afgehaald. Wanneer de fruitteler.... Lees verder >>>

Schoolfonds [12 oktober]
Zoals u wellicht bekend is, houden wij tweemaal per jaar een inzameling voor het Schoolfonds. Dit staat ook vermeld op b.... Lees verder >>>

Regenbel [28 september]
Onlangs werd er door een ouder tijdens een presentatie over pleinwacht een vraag gesteld over het feit dat kinderen bij .... Lees verder >>>

Vorming [28 september]
Het is nog niet zo lang geleden dat we op de derde dinsdag van dit cursusjaar met elkaar stil hebben gestaan bij het the.... Lees verder >>>

Uitleen bieb Voorschool en groep 1 en 2 op dinsdag [28 september]
Vanaf 2-10-2018 D.V. is er elke dinsdag uitleen bieb voor de Voorschool en groep 1 en 2 van 8.15-8.45 uur.

Van de MR [28 september]
Vorige week hebben we onze eerste MR-vergadering van dit nieuwe schooljaar gehad. Er stonden weer een aantal zaken op de.... Lees verder >>>

Rekenen en lezen groep 5-6 [12 juli]
Komend schooljaar hopen we met rekenen in groep 5 en 6 groepsdoorbrekend te gaan werken. In groep 7 en 8 zijn hierbij he.... Lees verder >>>

Einde cursusjaar [12 juli]
De start van dit cursusjaar lijkt nog maar zo kort geleden. Toch ligt het cursusjaar 2017/2018 weer achter ons. We hebbe.... Lees verder >>>

  • Opbrengsten en actiepunten [29 juni]
  • Resultaten Eindtoets IEP periode 2015-2018 [29 juni]
  • De onmisbaarheid van Gods Geest [29 juni]
  • Logopedie [11 juni]
  • Nieuwe collega's [11 juni]
  • Ledenpanel [11 juni]
  • Lestijden en rapporten komend schooljaar [11 juni]
  • Het werk des Heeren [11 juni]
  • Kaartje pleinwacht [15 mei]
  • De hemelvaart van Christus [15 mei]