Contactavond Voorschool

11 december

D.V. 11 december zal er contactavond worden gehouden voor de Voorschool.

Wanneer u voorkeur heeft voor het begin of het eind van de avond, kunt u dit doorgeven aan juf De Jong (voor de Voorschool kan dit niet meer via het ouderportaal van Parnassys). U kunt voor het opgeven van uw voorkeur een mail sturen naar juf De Jong: mdejong@rehobothsch.nl. Dit kunt u doen uiterlijk vrijdag 23 november.

Let op: Wanneer u geen voorkeur doorgeeft, wordt u automatisch ingepland en hoeft u dus niks te doen.