Contactavond groep 1-8

5 februari

Wanneer u inlogt in het ouderportaal van Parnassys, ziet u mogelijk dat u op een bepaald tijdstip bent ingepland op één van deze avonden. Dit klopt echter niet! U moet uitgaan van de brief die uw oudste kind maandag 28 januari meekrijgt.

Daarnaast hebben we als school in een eerder RJ aangegeven rekening te houden in de planning met ouders die gesprekken hebben voor meer dan 3 kinderen. We zouden dan minimaal 1 pauze ertussenin plannen van 10 minuten. Helaas blijkt dit in Parnassys roostertechnisch niet te lukken. We hebben daarvoor ook contact gehad met de uitgever van ParnasSys. Omdat dit het laatste jaar is dat we met deze gespreksplanner werken, hebben we besloten het deze keer te houden zoals het was. We gaan nadenken over een vervangend programma om de oudergesprekken te plannen en hopen dit met ingang van (de eerstvolgende contactavond) het nieuwe cursusjaar in te zetten.