Schoolreis

4 juli

De planning voor de schoolreis op D.V. 4 juli 2019 is rond. Hieronder ziet u een overzicht van de bestemmingen. Ook de prijs per leerling staat erbij. Voor de grotere gezinnen geldt een maximumbedrag van € 70,00. Als er gezinnen zijn waarvoor de kosten van de schoolreis nog te hoog zijn, dan kunt u in vertrouwen contact opnemen met juf De Jong. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de vertrek- en aankomsttijden. Dit konden we niet in alle groepen gelijktrekken, omdat de openingstijd van de bestemming hiervoor leidend is. Voor de aankomsttijd is dat lastiger, hier speelt de afstand van de bestemmingen en de leeftijd van de kinderen een rol. We hopen op uw begrip hiervoor.

Groep 1: Boerderijpret Ermelo
Vertrek 9.30 uur (met auto’s)
Aankomst op school: 15.00 uur
Prijs per leerling: € 12,00

Groep 2: Dierenpark Amersfoort
Vertrek 9.15 uur (met auto’s)
Aankomst op school: 15.00 uur
Prijs per leerling: € 12,50

Groep 3 en 4 Burgers Zoo Arnhem
Vertrek 9.00 uur
Aankomst op school: 16.00 uur
Prijs per leerling: €25,50

Groep 5 en 6: Oud-Valkeveen en Muiderslot
Vertrek 9.00 uur
Aankomst op school: 17.15 uur, door file verwachte aankomst 17.30 uur
Prijs per leerling: € 26,50

Groep 7 en 8 Irrland (Duitsland)
Vertrek 08.30 uur
Aankomst op school: 18.00uur
Prijs per leerling: € 28,00

Groep 7 en 8 gaat ook naar Nationaal Militair Museum in Soesterberg op een aparte datum. De kosten hiervan zijn bij de prijs inbegrepen.

Meenemen van geld
De groepen 3 t/m 8 mogen geld meenemen. Dit is geen verplichting! We stellen het bedrag op maximaal 5 euro.

Betalen
Veel ouders hebben al betaald, fijn. Als u dit nog niet gedaan hebt, wilt u dit dan zo spoedig moge-lijk doen? Graag voor vrijdag 28 juni.
Het rekeningnummer is NL19RABO0305510525. Dit onder vermelding van ‘Schoolreisgeld’ met daarbij de naam en groep van uw oudste kind en het adres. Het adres is voor ons erg belangrijk i.v.m. namen die veelvuldig voorkomen.
Voorbeeld: familie Willemsen heeft 3 kinderen. Hun oudste dochter Janine zit in groep 7B.
Bij het overmaken wordt vermeld:
Schoolreisgeld Janine Willemsen, 7b, Zwaluwstraat 8, Kootwijkerbroek
Wilt u zo vriendelijk zijn om ‘Schoolreisgeld’ nadrukkelijk te vermelden t.b.v. de financiële administratie?
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. Overige informatie over de schoolreis ontvangt u via de groepsleerkracht van uw kind.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met juf Vos/De Jong.