Algemene Ledenvergadering

8 mei

Jaarlijks is de ALV van de schoolvereniging het moment waarop wij als bestuur aan u verantwoording mogen afleggen van hetgeen er in het afgelopen jaar is gepasseerd. Tevens hopen we dan onze plannen te presenteren voor het aankomende jaar. Elk jaar zien we er naar uit om deze avond met u door te mogen brengen. We zijn blij dat er altijd een heel aantal leden hun betrokkenheid tonen door deze avond bij te wonen en hun bijdrage leveren aan het welzijn van de school. Dat is voor het bestuur heel waardevol. Zo houden we ‘voeling’ met de achterban en weten we nog beter wat er leeft.

Verkiezing bestuurslid en Koersplan van de Rehobothschool
Verder staat de ALV dit jaar, naast de jaarlijks terugkerende elementen, in het teken van o.a. de ver-kiezing van een nieuw bestuurslid (Dhr. G.G.J. Baan is dit jaar volgens het ‘rooster van aftreden’ aftredend en niet herkiesbaar) en zal er in de presentatie “de koers van Rehobothschool” een uitgebreide toelichting gegeven worden op het project ‘Bestuurlijke Vernieuwing’.

Waarom weer zoveel aandacht hiervoor? Wel, omdat, bij leven en welzijn, de uitwerking hiervan door zal gaan dringen tot in het dagelijkse schoolleven van uw en onze kind(eren).

Uw komst doet er voor ons en uw kinderen echt toe! We hopen dan ook dit jaar weer veel jonge en ou-dere leden op deze vergadering te ontmoeten.

Aanmelden is niet nodig.