Cursus 'Goed Kwaad'

9 april

Heeft u tijdens de contactavond de flyer gezien op de gang bij het wachten voor u aan de beurt was voor het gesprek met de leerkracht?

In de vorige Rehobothjournaal schreven we over de twee avonden van de cursus ‘Goed kwaad!’

Inhoud: oorzaken van en omgang met boos en opstandig gedrag, grenzen stellen en het geven van nabijheid.
De cursus wordt op school gegeven vanuit het CJG, nl. op 26 maart en 9 april.

De kosten zijn € 15,- per echtpaar of € 7,50 p.p. Dit zijn de onkosten voor het werkboek.

U kunt u nog opgeven bij juf Pasterkamp: jpasterkamp@rehobothsch.nl.