Viering koningsdag

26 april

Vrijdag 26 april D.V. staan we met elkaar weer stil bij Koningsdag door middel van het zingen bij de vlag en het houden van een kleedjesmarkt.

De opzet van deze dag is als volgt:
Tot de kleine pauze wordt het normale programma gevolgd; daarna mogen de kinderen een spelletje doen dat ze van thuis hebben meegenomen.
Tussen de middag hopen we met elkaar pannenkoeken te eten in de klas. U ontvangt binnenkort een oproep van de oudercommissie voor het bakken.

Zingen bij de vlag - koffie met cake
Na de middagpauze hopen we met elkaar te zingen bij de vlag. Een goed gebruik dat op veel belangstelling van ouders kan rekenen. Het is mooi dat kinderen en ouders(!) samen zingen!

Na het zingen bij de vlag (en voor de start van de kleedjesmarkt) gaan de kinderen naar de klas. Na het zingen is er voor ouders mogelijkheid om in de kleutergymzaal koffie of thee te drinken met cake. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd t.b.v. het goede doel. Dit wordt verzorgd door de oudercommissie.

Wie graag een cake wil bakken voor het goede doel, mag dit doorgeven aan juf De Jong of juf Vos, het liefst per mail naar info@rehobothsch.nl en graag voor 17 april D.V. Het is fijn als u de cake op 26 april D.V. gesneden in de keuken brengt.

Kleedjesmarkt
De kleedjesmarkt vindt bij mooi weer plaats op het zogenoemde 3-5-plein. Dit betekent dat het autoplein gebruikt kan worden om te parkeren.
De kleedjesmarkt start echt pas om 14.00 uur! In de klas wordt er iets voor 14.00 uur geëindigd. Daarna kunnen de kinderen op eigen gelegenheid de kleedjesmarkt bezoeken en aansluitend naar huis gaan. De kleedjesmarkt duurt tot ongeveer 15.30 uur.

Alle kinderen die graag spulletjes willen verkopen, kunnen zich aanmelden via het strookje in het Rehobothjournaal van begin april.
De kinderen uit groepen 1 t/m 4 doen dit onder begeleiding van een ouder/volwassene. De kosten per kleedje zijn € 2,00. Dit alles is voor het goede doel! Het goede doel is dit keer de stichting Lentera (fam. Brand). Zie voor meer informatie www.fambrand-in-papua.nl.
Kinderen van groep 1-8 kunnen zich opgeven voor een plekje op de kleedjesmarkt door het strookje en het geld voor het plekje op de kleedjesmarkt in te leveren bij juf De Jong of juf Vos. Dit kan t/m 18 april.

Verkleden en sminken
De koningsdag komt er weer aan. We hopen hier weer aandacht aan te besteden bij het zingen bij de vlag. Dit is een samenbindende activiteit waarbij we ook de buurt weer zullen uitnodigen. Het is een voorrecht dat wij nog een koningshuis mogen hebben. We zien kinderen op zo’n dag vaak gekleed in de kleuren van de vlag of met een oranje strik waarin de betrokkenheid bij het koningshuis wordt ervaren.

Tegelijkertijd hebben we ook gezien dat er kinderen zijn die hun gezicht schminken, of met oranje geverfde haren naar school komen en dat past niet bij de identiteit van onze school. Daarom wijzen we verven en schminken dat puur op vermaak is gericht, af.

Dit willen we ook graag koppelen aan andere activiteiten zoals verjaardagen e.d. We mogen het wel gezellig hebben met elkaar, maar bewaken wel de grenzen van onze identiteit.