Kom in contact op de tweede dinsdag

Algemene Ledenvergadering

30 september

De datum van de ALV staat alweer in het rijtje van belangrijke data met betrekking tot de school. Alweer inderdaad. Wat is het jaar snel voorbij gegaan, ook voor ons als schoolbestuur”.

Bovenstaande was de openingszin die we als schoolbestuur van plan waren om in de editie van maart in het Rehobothjournaal te plaatsen. Daarna is er echter veel gebeurd, waardoor de jaarlijkse ALV moest worden uitgesteld of misschien (fysiek) wel helemaal niet door kon gaan dit jaar.

Nu we toch de mogelijkheid krijgen, om met in achtneming van de regels, een ALV te kunnen organiseren, zien we er ook echt naar uit om u op deze avond te ontmoeten om als bestuur met u terug en vooruit te mogen kijken. Verder zal er ook een verkiezing van een nieuw bestuurslid zijn.

De uitnodiging voor deze vergadering en de agenda zijn ondertussen naar de leden verstuurd en we hopen, ondanks al de omstandigheden, op een goede opkomst. We zijn blij dat er altijd een heel aantal leden hun betrokkenheid tonen door deze avond bij te wonen. We hebben die betrokkenheid als school, maar ook als gehele reformatorische gezindte zo hard nodig.

En daarom mannen, uw en jullie komst doet er voor ons en uw kinderen echt toe! We hopen dit jaar veel jonge en oudere leden op deze vergadering te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig! Vragen Als u vragen hebt aan het bestuur, stel ze gerust. U kunt dat aan een bestuurslid persoonlijk doen, maar u kunt daarvoor ook gebruik maken van het e-mail adres vragenaanhetbestuur@rehobothsch.nl