Algemene Ledenvergadering

12 mei

Zoals u al een paar keer voor op het Rehobothjournaal heeft kunnen zien, hopen we D.V. 12 mei aanstaande onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te houden. Vanwege de omstandigheden waar we nog steeds in verkeren, is het ons voornemen om deze vergadering digitaal te laten plaats vinden. We betreuren het dat er nog steeds geen mogelijkheden zijn om dit weer als vanouds te organiseren. Echter, het is ook niet wenselijk om de vergadering uit te stellen, omdat we niet weten of en wanneer er veranderingen zullen komen.

Beknopte agenda
Ieder jaar zien we er weer naar uit om u op de ALV te ontmoeten. Uw aanwezigheid, waarmee u uw betrokkenheid toont, doet ertoe! We hopen van harte dat in de nabije toekomst het weer mogelijk zal worden om u op school te kunnen verwelkomen.
Omdat we de vergadering digitaal moeten houden, hebben we de agenda deze keer zoveel mogelijk ingekort. Wat overblijft zijn de echt nodige elementen, die we dan ook kort willen behandelen.
Voor een aantal agendapunten zal ook gestemd moeten worden, zoals o.a. verkiezingen en goedkeuring van het jaarverslag van de vereniging.

Huishoudelijk Reglement
Eén van de agendapunten is een stemming over het in gebruik nemen van een huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit reglement is een aanvulling op de statuten van onze vereniging, waarin voorzien wordt in een aantal afspraken die binnen de vereniging gelden. Nadat de ledenvergadering afgelopen januari heeft ingestemd met de fusie met de Petrus Datheenschool in Rotterdam, denken we er goed aan te doen om de statuten met dit reglement aan te vullen. Hierdoor wordt voor iedereen nog meer duidelijk waar de vereniging voor staat en hoe dit in de praktijk tot uiting komt. Dit huishoudelijk reglement kunt u vooraf inzien bij de stukken voor de vergadering op de website van onze school.

Aanmelden
We nodigen u bij deze van harte uit om de vergadering waar mogelijk digitaal bij te wonen. Voor degenen die daar echt niet voor in de gelegenheid zijn en toch bij de vergadering willen zijn, is er voor maximaal 10 leden plaats in de school.
We willen u er nadrukkelijk op wijzen dat het belangrijk is dat u zich volgens de aanmeldprocedure aanmeldt, zodat we u tijdig kunnen voorzien van de benodigde codes om te kunnen stemmen. Deze procedure staat op de persoonlijke uitnodiging vermeld.
De stukken die horen bij de verschillende onderdelen van deze vergadering zijn voor de leden vanaf D.V. 3 mei beschikbaar op de website van de school.

Tot slot
We hopen van harte op een goede opkomst ondanks de beperkingen die er zijn. Dat we samen toch, ook in deze omstandigheden, het beste voor onze kinderen zouden mogen zoeken. En bovenal willen we vragen om de school en geheel het reformatorisch onderwijs steeds maar weer in uw gebeden te gedenken. De tijden zijn donker, ook met betrekking tot onze reformatorische scholen. Dat het ons samen maar meer en meer zou mogen verbinden aan de troon der genade. Totdat Hij ook ons en onze school genadig zij!

Vragen
Als u vragen hebt aan het bestuur, stel ze gerust. U kunt dat aan een bestuurslid persoonlijk doen, maar u kunt daarvoor ook gebruik maken van het e-mail adres vragenaanhetbestuur@rehobothsch.nl

Agenda

24 mei 2021 - Pinkstervakantie eerste dag
28 mei 2021 - Pinkstervakantie laatste dag
7 juni 2021 - Contactavond Voorschool en aanvangsgroep
11 juni 2021 - Spelletjesdag
14 juni 2021 - Contactavond Voorschool en aanvangsgroep

  > Meer agenda

Nieuws

Zingen bij / onder de vlag [30 april]

Zingen bij de vlag (+ terugluisteren) [26 april]

Vacatures: talentvolle teamleider, enthousiaste groepsleerkracht, ervaren onderwijsassistent [17 april]

Doekoe-scholenactie van start [16 april]

Genade [16 april]