Studiemiddag team, alle lln 's middags vrij

20 september

Op 20 september staat er een studiemiddag voor het personeel gepland. Jaarlijks moeten en willen wij blijven werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Daarvoor is scholing een belangrijk onderdeel. De leerkrachten van de Voorschool en de groepen 1 en 2 zullen zich die middag zich bezighouden met een cursus “Woordenschat”. Hoe kunnen we spelenderwijs de woordenschat van de kinderen vergroten en verrijken. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 zullen die middag een vervolg geven aan de studie rond EDI. Hoe breng ik de stof over en hoe kan ik ervoor zorgen dat het beklijft? Hoe kan ik de resultaten analyseren zodat ik mijn onderwijs aan kan passen aan de behoeften van een kind?De kinderen zijn die middag vrij.