Oudermiddag groep 1-2 - geannuleerd

12 oktober

In het jaaroverzicht staan op dinsdag 12 en donderdag 14 oktober de oudermiddagen groep 1-2 gepland. Een middag waarop de ouders de gelegenheid krijgen om in de klas te kijken. Veel ouders op een gering aantal vierkante meters heeft ons doen besluiten om dit jaar de oudermiddag te annuleren. We vinden het jammer maar we mogen geen onnodige risico’s nemen als het gaat om de veiligheid van onze leerkrachten en de veiligheid van u als ouder.  We hopen dat we in de toekomst de deuren weer open kunnen zetten!