Verkeerssituaties rond de school

8 december 2018

Naar aanleiding van klachten vanuit de Bersébastraat zouden we graag opnieuw de aandacht vragen voor de verkeersstroom rondom de school. Leest u onderstaande goed door, dit voorkomt ongewenste situaties in het drukke verkeer tijdens het halen en brengen van de schoolkinderen.

De verkeersituatie is als volgt:
U komt met uw auto aanrijden over de Essenerweg. U neemt nu de inrit bij Kulturhus “de Essenburcht”. Hier vandaan rijdt u door tot aan de tweede oprit van het parkeerterrein van “de Boog”.
Wilt u de auto parkeren dan gaat u nu het schoolplein op en parkeert u de auto zo op het plein dat er vier auto’s naast elkaar kunnen staan. Dit plein zetten we helemaal vol met auto’s. U kunt nu uw kind(eren) naar de klas brengen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel, op dat moment gaan de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel. Wilt u er zorg voor dragen dat u dan weer z.s.m. naar buiten komt, vanaf dat moment kunnen alle geparkeerde auto’s wegrijden richting de Kerkweg.

Komt u alleen uw kind(eren) afzetten, dan kan dit aan de linkerzijde van de weg naast het autoplein. Voor een goede doorstroming, vragen wij u om door te rijden tot net voor de uitrit van het plein. Hier zet u de kinderen uit en vervolgens rijdt u direct weer weg richting de Kerkweg. De kinderen lopen nu naar de grote inrit, hier is nu voldoende veilige ruimte voor voetgangers en fietsers.

Komt u aanrijden via de Essenburcht en ziet u dat het een drukke morgen is, neem dan alvast een parkeerplaatsje bij de Essenburcht, hiervandaan is het een paar minuten lopen naar de ingang van onze school.

Voor de fietsers geldt dat we afstappen zodra we het eerste hek passeren, deze regel geldt voor zowel het grote plein als het kleuterplein.

Waarom deze regels:

  • We komen tegemoet aan het parkeerverbod van de gemeente Barneveld.
  • Er zijn geen doorrijdende auto’s op het parkeerplein, dus veiliger voor de kinderen.
  • Er kunnen op het plein nu meer auto’s geparkeerd worden.
  • Op het plein is meer veilige ruimte voor de fietsers en voetgangers. We maken bij het wegrijden gebruik van de kruising Kerkweg - Essenerweg.
  • De uitrit bij de Essenburcht is erg onoverzichtelijk, vanaf de uitrit Kerkweg is dit aanzienlijk beter.

Wat vragen wij van u:

  • Houd u aan de bovenstaande regels, ook als u “haast” heeft.
  • Kom op tijd! De eerst bel gaat om 8.25 uur, de tweede bel om 8.30 uur. Op dat moment beginnen de lessen en kunt u weer wegrijden met uw auto, denk hierbij ook aan andere moeders die weer verder willen.
  • Aan het einde van de schooldag hanteren we dezelfde regel, ook dan is het plein volledig parkeerterrein.
  • Er mag niet geparkeerd worden in de Bersébastraat, als u aan die zijde van het dorp wilt parkeren, dan maakt u gebruik van het parkeerterrein van de kerk.

Hinderend geparkeerdMocht u onverhoopt het hiernaast getoonde bordje onder uw ruitenwisser tegenkomen dan moet u maar even terug denken aan bovenstaande stukje!

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij die graag. U kunt hiervoor terecht bij de directie of de conciërge van onze school.Terug naar het nieuwsoverzicht