Implementatie methode Meer met muziek

25 januari 2019

Op de Rehobothschool werken we met de methode ‘Meer met muziek’. Met deze muziekmethode stimuleren we de brede vorming van muziek bij de leerlingen. Het draait niet alleen om zingen, maar ook om muziek maken en muziek kunnen lezen.

Om dit goed te kunnen implementeren hebben we een subsidie gekregen. In de afgelopen drie jaren hebben we dit besteed aan een vakleerkracht, die samen met de leerkrachten zorgde voor goede, inhoudsvolle lessen. Dit schooljaar is alweer het laatste jaar van deze subsidie. We kijken terug op een mooie implementatie van de muziekmethode. We hebben gemerkt dat de leerkrachten vaardig zijn geworden om goede muzieklessen te geven.

Als afsluiting krijgen de leerlingen in groep 5 en 6 zes weken lang snuffellessen. Ze maken twee weken achter elkaar in kleine groepjes kennis met een muziekinstrument o.l.v. een muziekdocent, daarna rouleren ze. Dit zijn dwarsfluit, viool en keyboard. Het is prachtig om te zien hoe de kinderen hiervan genieten. Hopelijk stimuleert het uw kind om een muziekinstrument te gaan bespelen.

Het is gebleken dat muzikale vorming goed is voor de brede, algemene ontwikkeling.Terug naar het nieuwsoverzicht