Reformatorische Oudervereniging (ROV)

25 januari 2019

Voor degenen die de identiteitsavond met als onderwerp “Het gezag” van woensdag 9 januari jongstleden niet hebben kunnen bijwonen, sturen we de presentatie van dhr. R. Bisschop bij dit RJ (per mail) mee. Als u de presentatie graag op papier wilt ontvangen, kunt u dat doorgeven aan de managementassistente.

Tijdens de lezing van SGP-Tweede-Kamerlid R. Bisschop kwam naar voren dat de ROV (Reformatorische Ouder Vereniging) een belangrijke gesprekspartner is bij de overheid (ministerie en de Tweede Kamer). Dhr. Bisschop deed een oproep aan alle ouders om lid te worden van deze vereniging!

Bestuur en directie van de Rehobothschool ondersteunen van harte deze oproep.

De ROV is een landelijke vereniging en heeft als belangrijkste taak om, namens de ouders, de noodzaak van het christelijk/reformatorisch on-derwijs bij de overheid te benadrukken. Dit gebeurt door gevoelige onderwerpen aan de orde te stellen en inbreng te geven bij wetsvoorstellen. Hierdoor oefent de ROV invloed uit op wetgeving rondom het onderwijs.

De ROV heeft tevens als doel om ouderbetrokkenheid te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door het voeren van een ‘goed gesprek’ op school, ouderbijeenkomsten te organiseren en lezingen of trainingen voor ouders in de MR te verzorgen. Wanneer ouders vragen hebben, kunnen ze deze stellen aan de ROV die objectief wil meedenken en daarbij het harmoniemodel nastreeft.

De ROV ontvangt geen structurele subsidies. De belangrijkste inkomsten om het werk te kunnen doen, zijn de contributiegelden van de leden. Het is voor de ROV belangrijk wanneer veel ouders hen steunen en lid worden van de vereniging voor € 15,- per jaar. Immers: hoe meer leden, hoe meer zeggingskracht. Wilt u meer over de ROV weten? Zie www.rovereniging.nl

Ter aanvulling: er zijn in ons land twee ouderverenigingen, een algemene- en een reformatori-sche ouderverenigingen. Zij worden regelmatig gehoord bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving en zitten daarom regelmatig aan tafel met vertegenwoordigers uit onze regering.Terug naar het nieuwsoverzicht