Het bloed

5 april 2019

Wij kennen allen de geschiedenis van de instelling van het Pascha wel. In de inzettingen van het Pascha ligt veel onderwijs voor ons persoonlijk leven. Een paar inzettingen willen we tegen het licht houden ook met betrekking tot de lijdensweken.

Het moment van de instelling van het Pascha wordt voor het volk van Israël de eerste dag van het nieuwe jaar. Zij moeten dat jaar dus beginnen met de inzettingen van de Heere. Wat is het nodig dat wij elke dag, elke week en elk jaar beginnen met de inzettingen van de Heere. Is dat ook zo in ons leven? Houden wij dat onze kinderen ook voor? Het te slachten lam moet aan door God bepaalde eisen voldoen. Het moet een lam zijn van één jaar oud, een volkomen lam, dus zonder gebreken. Dat lam moest op het door God aangegeven tijdstip worden geslacht en het bloed moest worden aangebracht aan de beide deurposten en de bovendorpel van de deur. Waarom? Als het bloed niet gevonden werd, kwam de verderfengel binnen en werden alle eerstgeborenen in het huis gedood. Dus geen bloed, dan ook geen leven! Hoe is dat met Het Lam? Wat schrijft de Heidelbergse Catechismus hierover? “Zulk een, Die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, Die ook tegelijk waarachtig God is”. Over dit Lam mogen wij in deze weken weer horen. Wat een onverdiend voorrecht. In de komende weken hopen wij met onze kinderen weer te horen dat Hij Zijn bloed heeft gestort voor Zijn Kerk. Zijn bloed beschermt tegen de dood! Zonder Zijn bloed wacht ons de eeuwige dood. Achter Zijn bloed is het leven! Is Zijn bloed al door Gods Geest aangebracht aan de beide deurposten en de bovendorpel van ons hart? Is dat ons uitzien voor onszelf en voor onze kinderen?

Nog één ding. Het volk van Israël kreeg de opdracht om het geslachte lam dat gebraden moest worden en de ongezuurde broden te eten; “uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand”. Wat betekent dat? Het volk moest gereed en bereid zijn om, met haast, te kunnen vertrekken. Zijn wij gereed om, op elk moment, af te reizen en God te ontmoeten?

Zal het dan wel zijn als Hij ons zal onderzoeken?

Bewijs, o HEER, Uw knecht genâ;
Sla mij in mijn ellende gâ.
Zie, hoe mijn haters mij verdrukken,
Gij, die mij wilt den dood ontrukken.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht