Schoolschoonmaak

21 juni 2019

Beste ouders,

We zijn al weer bijna aan het einde van het schooljaar. Daarom is hier weer de brief die gaat over de schoolschoonmaak. We zijn blij met de mensen die elke week helpen onze school schoon te maken.

Thuis maakt u ook regelmatig uw huis op orde en af en toe krijgt alles eens een extra goede beurt. Die ‘grote schoonmaak van onze school’ willen we graag met elkaar gaan doen. Want vele handen……

We hebben 4 dagdelen gepland waarop we de school gaan schoonmaken: maandagavond 8 juli, dinsdagavond 9 juli, woensdagochtend 10 juli, woensdagavond 10 juli. U hebt dus volop keuze welk moment voor u het beste uitkomt. We verwachten dat elke moeder zich minimaal 1 keer opgeeft.

Zo hopen we met elkaar te zorgen dat de kinderen na de zomervakantie weer in een prettige en schone omgeving kunnen werken en spelen.

Wilt u zelf een emmer, doek en raamtrekker meebrengen? We stellen het op prijs als u ook een huishoudtrap meeneemt.

We beginnen de avonden om 19.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur, de woensdagochtend is van 8.30 tot 12.00 uur.

Wilt u zich bij binnenkomst melden in de centrale hal? Hier is één van de commissieleden aanwezig die u een plek geeft om schoon te maken.
Voor koffie, thee en wat lekkers zorgen wij. Samen maken we er een gezellige schoonmaak van!

Als dank voor al het vrijwilligerswerk dat vele ouders ieder jaar voor ons als school willen doen, krijgt iedereen een passende attentie mee naar huis.
Het opgavestrookje zo spoedig mogelijk inleveren bij de leerkracht, uiterlijk vrijdag 28 juni (ook als u niet kunt komen, dit voorkomt onnodig bellen), of even mailen naar: schoonmaken@rehobothsch.nlTerug naar het nieuwsoverzicht