Kom in contact op de tweede dinsdag

Tot slot

17 juli 2020

Afgelopen maandag hebben we afscheid genomen van onze groep-8-leerlingen. Dit is altijd een emotioneel moment. Ze zijn klaar voor het vervolgonderwijs. Als school moeten en mogen we ze nu loslaten. We wensen de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van harte Gods onmisbare zegen toe voor de toekomst. Dat het voor deze leerlingen mag gelden wat we ze toegezongen hebben: “De HEER’ zal u bewaken”.

Dan is het cursusjaar 2019-2020 ten einde. Een veelbewogen jaar. Een jaar waarin er onder ons te maken hebben gekregen met ziekte, verdriet en andere zorgen. Een jaar waarin we allemaal hebben ervaren dat de Heere regeert. Wat dachten we alles in de hand te hebben en dat we alles naar onze hand konden zetten. Daar heeft de Heere echter in geblazen. Van het ene moment op het andere moment stond alles stil. Waar heeft dit alles ons gebracht?

We hebben van meerderen gehoord dat op dat moment de agenda leeg was. Dat er niets meer hoefde. Hoe gaan we dat nu doen? Laten we onze agenda weer vollopen? Nu hopen we een periode van rust te ontvangen. Het is goed dat deze momenten er zijn. Laten we echter niet vergeten dat er maar één werkelijke rust is. Die rust is er alleen wanneer we verlost zijn van onszelf en ons vertrouwen op de Heere hebben mogen leren stellen.

De dichter van Psalm 62 spreekt daarvan: “Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek; ik zal niet wankelen. In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in God. Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht”.

Alleen dat kan rust geven, ook in onrustige tijden.

Wij wensen u en uw kinderen van harte een goede tijd toe.

We hopen elkaar na de vakantie weer te mogen ontmoeten.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht