Kom in contact op de tweede dinsdag

Eerlijk - openingsbijeenkomst

8 september 2020

Wat is het goed om samen met de kinderen, hun ouder(s)/verzorger(s), personeel en bestuur het nieuwe cursusjaar in de kerk te beginnen rondom het geopende Woord van God. Al was het in twee rondes, de Heere gaf hier ondanks deze zorgelijke tijd nog de ruimte voor. Wat een voorrecht dat de Heere dat uit genade nog aan oneerlijke mensen schenkt. Dominee Beens heeft vanuit Filémon vers 10 t/m 20 gemediteerd over de oneerlijke Onésimus die door de Heere eerlijk gemaakt werd. Meester Van Milligen heeft zijn vertelling gedaan uit Lukas 19 vers 1 t/m 10. In Jericho treffen we een oneerlijke Zachéüs aan die door de Heere ontdekt werd aan zijn oneerlijke bestaan en die de Heere Jezus nodig kreeg in zijn leven.

Nu staan we aan het begin van het nieuwe cursusjaar. We starten in een onrustige tijd waarin veel onzekerheid is. O.a. onzekerheid over het verloop van het coronavirus. Wat zal dit jaar ons brengen? Wat is het dan nodig dat de Heere met ons optrekt. We lezen in Gods Woord van een man die ook aan het begin staat van een nieuwe periode. Hij richt zich tot de Heere. En wij? Deze man is Mozes die zich in het gebed richt tot de Heere en vraagt: "Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken!". Is dat ook ons gebed, is dat ook onze nood? Waarom vraagt hij dat eigenlijk? Hij kan niet zonder de wetenschap dat hij en het volk genade hebben gevonden in Gods ogen; dat de Heere met hen optrekt. Is het ook ons om genade van een rechtvaardig God te doen? Genade voor uzelf, voor uw kind(eren) en voor de school? Zijn oog is niet gericht op hulp van anderen, maar hij verwacht het van de Heere. En als het dan zo is dat hij en het volk geen genade hebben gevonden, laat ons dan maar niet optrekken. Hij krijgt antwoord van Boven. Het is de Heere Die spreekt: "Ook deze zelfde zaak, die gij gesproken hebt, zal Ik doen, dewijl gij genade gevonden hebt in Mijn ogen, en Ik u bij name ken". Hij mag uit de mond des Heeren horen dat hij genade heeft gevonden in Gods ogen. Wat een voorrecht om zo een nieuwe periode te beginnen. Zou dat ook voor ons en onze school mogen gelden? Mozes mag zelfs weten dat hij bij name wordt gekend. Kennen wij dat ook? Wat zal Mozes toen gezongen hebben? Is dat niet met de dichter van Psalm 56 vers 5:

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, Door ijver aangespoord.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht