Onzekerheid en zekerheid

2 oktober 2020

Wat leven we in onzekere tijden. Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt hard op. Opnieuw waren er nieuwe maatregelen nodig. Na de persconferentie van afgelopen maandag worden we daar weer opnieuw bij bepaald. De geplande ALV (algemene ledenvergadering) moest worden afgezegd. Het aantal personen dat op visite mag komen, is teruggebracht naar 3. Zo zijn er weer vele nieuwe maatregelen bijgekomen of aangescherpt.

Gelukkig zijn er voor de kerken en scholen geen nieuwe aanpassingen. We mogen en kunnen nog naar de kerk. De kinderen mogen en kunnen nog naar school. Een voorrecht dat we niet verdienen maar wat ons nog wel wordt gegeven. Dat het in ons hart mag zijn wat de dichter van Psalm 116 zichzelf afvraagt: “Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?”.

Het betekent wel dat we als school de ingezette maatregelen, zoals o.a. het halen en brengen van de kinderen, moeten blijven hanteren. We hopen van harte dat de kinderen naar school mogen blijven gaan en dat het onderwijs zijn voortgang mag houden.

Wat heeft dit ons en onze kinderen allemaal te zeggen? Geloven we dat het de Heere is Die hierdoor spreekt? Waar brengt het ons? Zijn wij met onze kinderen op de knieën gekomen met de bede van koning David:

"O HEER, ontdek mijn levenseind aan mij;
Mijn dagen zijn bij U geteld;
Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij;
Een handbreed is mijn tijd gesteld;
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit,
De sterkst' is enkel ijdelheid."

Wat is het nodig dat de Heere ons ontdekt aan de vergankelijkheid en onzekerheid van ons leven en het leven van onze kinderen. Het is zo nodig dat we in dit leven mogen weten dat de Heere onze schuld op Zich heeft genomen. Dat we persoonlijk mogen weten dat Hij ook mijn schuld heeft vergeven en dat van onze kinderen. Het is genade als we met de dichter mogen instemmen:

Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?

Alleen dat geeft rust en zekerheid!

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht