Van het bestuur

6 februari 2021

Terugblik Ledenvergadering 19 januari
Op de avond van 19 januari jl. mochten we met een groot deel van onze leden digitaal vergaderen op een extra ingelaste ledenvergadering. Het doet ons goed dat ondanks al de beperkende omstandigheden er nog zoveel mensen hun betrokkenheid op onze school toonden. Zoals we die avond al noemden doet uw aanwezigheid er toe. Nogmaals hartelijk dank!

Fusie Petrus Datheenschool Rotterdam
Zoals per mail al aan alle betrokkenen op school is medegedeeld en ondertussen ook in het RD heeft gestaan, is op deze vergadering door onze leden ingestemd met de fusie met de Petrus Datheenschool. Hartelijk dank voor uw meeleven en meedenken en het vertrouwen wat u hebt getoond. Ondertussen heeft ook de ledenvergadering in Rotterdam ingestemd met deze fusie, waardoor e.e.a. definitief is geworden. Dat we dan met alles wat de Heere ons hierin schonk en schenkt ook alleen maar in Hem zouden mogen eindigen. En dat deze fusie mag dienen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk hier en in Rotterdam.

Verkiezing Bestuursleden
Verder hebben er deze avond bestuursverkiezingen plaatsgevonden. We zijn erg verblijdt dat we u kunnen meedelen dat er 2 nieuwe bestuursleden zijn gestemd, nl. dhr. W. van der Tang en dhr. M. Soetendaal. Beiden mochten hun verkiezing ook aannemen. We heten hen hartelijk welkom en wensen hen en hun gezinnen (die ze geregeld achter zullen laten), alsmede de kandidaten die niet gestemd zijn, van harte in alles de zegen des Heeren toe.

Vragen
Als u vragen hebt aan het bestuur, stel ze gerust. U kunt dat aan een bestuurslid persoonlijk doen, maar u kunt daarvoor ook gebruik maken van het e-mail adres vragenaanhetbestuur@rehobothsch.nl.Terug naar het nieuwsoverzicht