Van het bestuur

2 oktober 2020

Nadat afgelopen maandagavond tijdens een persconferentie vanuit de overheid opnieuw aangescherpte maatregelen zijn afgekondigd, heeft het schoolbestuur na onderling overleg en op advies van de veiligheidsfunctionaris van de gemeente Barneveld, de ALV voor de avond van 30 september geannuleerd. Het schoolbestuur is die avond wel bij elkaar geweest om de gevolgen hiervan te bespreken. U zult begrijpen dat we, na al een eerder uitstel van deze belangrijke jaarvergadering, we als bestuur voor een dilemma zijn gesteld. Over het ‘hoe nu verder’ zullen we D.V. de aankomende week informatie winnen bij o.a. de VGS. We hopen u daar nog nader over te informeren.

Wel heeft onze voorzitter dhr. Van Ee deze avond zijn bestuursfunctie neergelegd. Dit gebeurde overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden. Na het eerste uitstel van de ALV in mei en de onzekerheid nu wat betreft het wel of niet kunnen houden van een ALV, leek het ons als bestuur gepast om deze onzekerheid een bestuurslid niet persoonlijk te laten dragen. We willen onze voorzitter, na de Heere, heel hartelijk bedanken voor het vele en waardevolle wat hij voor ons als school heeft mogen betekenen. En we hopen er op de aankomende ALV in bijzijn van de leden nog een keer op terug te komen.

Zoals eerder in de agenda van de ALV aangegeven zal dhr. C. Arens vooralsnog het voorzitterschap overnemen. We wensen beide mannen al het nodige toe voor de toekomst en of de Heere Zelf hen zou willen gedenken.

Vragen
Als u vragen hebt aan het bestuur, stel ze gerust. U kunt dat aan een bestuurslid persoonlijk doen, maar u kunt daarvoor ook gebruik maken van het mailadres vragenaanhetbestuur@rehobothsch.nl.Terug naar het nieuwsoverzicht