Handle with care

20 november 2020

Graag willen wij u informeren over een nieuw project waar de school aan deelneemt. Vanaf dit schooljaar doen wij mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij en veel scholen uit omliggende gemeenten samenwerken met de politie en afdeling leerplicht van de gemeente. Het doel van dit project is om een kind, die huiselijk geweld heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Het bieden van een passende ondersteuning.

Om een kind deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zoekt uit naar welke school het betreffende kind gaat. Vervolgens mailt de leerplichtambtenaar met meester Paanstra, meester Anker en juf Pasterkamp.

De gegevens die dan gedeeld worden zijn:

  • De naam van het kind;
  • De geboortedatum van het kind;
  • Het signaal ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de politie niet aan ons mee. Meester Paanstra, meester Anker en juf Pasterkamp, die het signaal ontvangen, bepalen samen met welke collega’s de informatie wordt gedeeld, om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. Zo kan een leerling bijvoorbeeld een toets op een later moment opnieuw maken, of mag hij of zij even “zichzelf zijn” tijdens de les.

Wij gaan heel zorgvuldig met het signaal van de politie om. Het signaal zal alleen gedeeld worden met die collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien wordt het signaal niet geregistreerd of opgeslagen in een systeem omdat dit niet noodzakelijk is. Het doel van is immers puur om de leerling de dag na een incident de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met ons op.Terug naar het nieuwsoverzicht