Meer- en hoogbegaafdheid op de Rehobothschool

22 februari 2021

Hoogbegaafde kinderen? Dat zijn toch van die kinderen waaraan je direct ziet dat ze superslim zijn? En die je nooit hoeft te helpen? Als school zijn we er inmiddels achter dat dit plaatje niet klopt. Onze teamleden leren elke dag meer over meer- en hoogbegaafdheid en hoe we op een goede manier met de meer- en hoogbegaafde leerling om kunnen gaan. Graag willen we iets vertellen over onze zoektocht.

Meer- en hoogbegaafde kinderen zijn intelligente leerlingen die creatief en logisch denken en een sterke innerlijke drive hebben om nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Ze zijn vaak gevoelig en perfectionistisch, leggen de lat hoog en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hierdoor voelen deze kinderen zich vaak anders. Omdat ze dit voelen kan dat er juist voor zorgen dat ze zich ‘normaal’ willen gaan gedragen. Ze gaan zich aanpassen. En daarom is het niet altijd direct te zien dat we te maken hebben met een leerling die eigenschappen heeft die passen bij meer- en hoogbegaafdheid. Deze leerling mist soms bepaalde vaardigheden om de eigenschappen op de juiste manier in te zetten. In elke gemiddelde klas zitten ongeveer twee van deze kinderen.

Omdat ouders, kinderen en leerkrachten in het verleden aangaven dat er niet altijd voldoende oog was voor deze kinderen, zijn we ons sinds enkele jaren meer gaan verdiepen in deze groep. Het team volgt daarom scholing bij hoogbegaafdheidsexpert Martine Blonk van Driestar Educatief. Hierdoor leren we deze leerlingen beter te zien, te begrijpen en te begeleiden. We spreken met elkaar tijdens overleggen over de aanpak binnen en buiten te groep. In de groepen weten de leerkrachten een sterk aanbod neer te zetten naast de vaste methode. We nemen hierin overigens ook de begaafde leerlingen mee: kinderen die in mindere mate de kenmerken vertonen, maar wel behoefte hebben aan dezelfde aanpak.

Al enkele jaren draaien er plusgroepen op school. Hoofddoel van het werken in de plusgroep is niet het opdoen van zoveel mogelijk kennis, maar het aanleren van vaardigheden zoals plannen, doorzetten, samenwerken en leren leren. Vorig jaar zijn we begonnen met het opzetten van een doelgerichte leerlijn voor alle groepen. Naast de plusgroep coachen de Plusgroep leerkrachten kinderen bij het extra werk in de groep. Deze coaching is nieuw, maar werkt heel fijn.

We merken als school dat we de laatste tijd sterk gegroeid zijn in de zorg voor onze meer- en hoogbegaafde kinderen. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat die groei geen zin heeft als we het zonder u doen. Graag nemen we u mee in de begeleiding, bijvoorbeeld door elkaar te spreken over hoe uw kind is en welk aanbod de school biedt. Vanuit de plusgroepen worden nieuwsbrieven verstuurd om u te vertellen waaraan wordt gewerkt. In de ouderbibliotheek staan boeken over dit onderwerp, u kunt aan de leerkracht vragen of u deze mag lenen. Als u vragen of opmerkingen heeft, horen we dat graag!Terug naar het nieuwsoverzicht