Recht en onrecht

19 maart 2021

We leven in een week van verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Al de partijen hebben in de afgelopen weken de bevolking laten weten waarvoor zij staan. Het gaat dan om onderwerpen als: klimaat, onderwijs, financiën, milieu, defensie, enz. Op basis van de presentatie van het verkiezingsprogramma’s zullen er keuzes worden gemaakt op welke partij er zal worden gestemd.

Echter, we kunnen alleen voor een partij kiezen die het programma heeft gegrond op Gods Woord. Hoe zouden wij kunnen stemmen op een partij die het ongeboren kind niet beschermt en waar er geen recht wordt gedaan aan hen die de hand slaan aan het leven van een ander? Voor wie recht geen recht hoeft te zijn omdat dit alleen maar belemmerend werkt in hun handelen en in het maken van keuzes? Door wie geëist wordt dat we tolerant moeten zijn in bijvoorbeeld de genderideologie en waar er geen tolerantie is voor het christelijk geloof? Die eist dat het gesloten toelatingsbeleid moet worden afgeschaft? Waar de vastheid in Gods Woord wordt gemist, is er geen enkel kader meer van waaruit we ons beleid opstellen. Dan ontstaat er willekeur. Dan wordt het beleid grenzeloos.

In de Bijbel is er een rechtspraak beschreven die ook niet voldoet aan het Recht. Daar staat de Rechter van hemel en aarde voor de wereldlijke rechter. Daar struikelt het recht ook in het rechthuis. Er moeten valse getuigen worden gezocht om Jezus ter dood te veroordelen terwijl er geen schuld in Hem gevonden wordt. Deze valse getuigen worden zelfs gezocht door de hogepriester, door de kerk. Meerdere keren moet Pilatus erkennen dat hij geen schuld vindt in Jezus. Ondanks dat laat hij de Heere Jezus geselen, krijgt Hij een doornenkroon op Zijn hoofd, een oude soldatenmantel om Zijn bebloede rug en een rietstaf in Zijn hand. Ondanks Zijn onschuld wordt Hij bespot en beschimpt. Onder de druk van het volk en van de kerk geeft Pilatus de Heere Jezus over om Hem te kruisigen. Waar het recht struikelt, ontstaat er willekeur. In dit alles gaat Hij, de Koning der koningen, de Rechter van hemel en aarde, gewillig deze weg. Waarom? Om door het recht een weg van genade en vergeving te verwerven voor mensen die door eigen schuld de dood hebben verdiend.

O, wat een onbegrijpelijke weg heeft Hij willen gaan. En dat voor mensen die goed uit Zijn handen zijn voortgekomen. In deze gang houdt Hij Zijn Kerk voor: “Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven”. Mag dat ook gelden voor ons en onze kinderen? Dat deze persoonlijke vraag ons mag brengen aan Zijn genadetroon waar, door Zijn lijden, sterven en opstanding, genade te verkrijgen is

Die in zijn wandel zich oprecht
En wars betoont van valse streken;
Zijn aandacht aan Uw wetten hecht;
Zich op de deugd met ijver legt,
En waarheid met zijn hart blijft spreken.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht