Genade

16 april 2021

Kent u het boekje “De dochter van de veehouder” van ds. L. Richmond? In dit boekje beschrijft de dominee een ontmoeting met een jonge vrouw die door de Heere is stilgezet. De wereld verloor voor haar alle waarde. Er bleef maar één vraag over, de vraag om genade. Voor haar zus en ouders mocht zij een middel zijn. Het is de moeite waard om dit boekje te lezen. Na een ziekbed werd het voor Elizabeth sterven.

Op haar ziekbed, net voor haar sterven, mocht zij getuigen: De Heere handelt zeer zacht met mij. Heere, in ben de Uwe, red mij. Gezegende Jezus … dierbare Zaligmaker … Zijn bloed reinigt van alle zonden. Wie zal ons scheiden? Zijn Naam is wonderlijk. Dank zij God … Hij geeft ons de overwinning. Zelfs ik, ja zelfs ik word zalig … O, genade, genade … eeuwig wonder.

In deze getuigenis lezen we van Jezus, haar Zaligmaker. En dat alleen uit genade.

We hebben de afgelopen weken/dagen stil mogen staan bij de lijdende en stervende Borg en Middelaar, de Heere Jezus Christus. Hij heeft vrijwillig, uit liefde tot Zijn Vader en een onbevattelijke liefde voor Zijn Kerk, een weg van lijden en sterven willen gaan. Een weg waardoor er voor de grootste der zondaren nog genade mogelijk is. Genade, die de Vader onverdiend schenkt aan een zondaar op grond van het Borgwerk van Zijn Zoon, Jezus Christus. Mogen wij en onze kinderen weten dat wij om Jezus wil genade hebben mogen ontvangen? Zonder genade kunnen we God niet ontmoeten. Wat is het nodig dat de Heere de nood van ons en onze kinderen op onze harten bindt. Wat is het gebed nodig of de Heere Zijn Woord, wat elke dag thuis en op school gebracht mag worden, wil zegenen. Dat de boodschap van vrije genade gezegend mag worden aan de harten van ons en onze kinderen. We hebben met een levende Zaligmaker van doen. Een Zaligmaker die voor Zijn Kerk bid: “Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij”. Mogen wij weten dat we in dit gebed begrepen mogen liggen?

De dochter van de veehouder spreekt nog één keer. Zij zegt: Lieve dominee …, lieve vader en moeder en vrienden, ik ga heen … maar alles is goed … goed … goed. De dominee mag afsluiten met de volgende woorden: Christus is de opstanding en het leven! Het wijst ons allen de weg waar we moeten zijn. Alleen bij Hem!

Dat het voor ons allen mag zijn:

Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis.

Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn.
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht

Agenda

24 mei 2021 - Pinkstervakantie eerste dag
28 mei 2021 - Pinkstervakantie laatste dag
7 juni 2021 - Contactavond Voorschool en aanvangsgroep
11 juni 2021 - Spelletjesdag
14 juni 2021 - Contactavond Voorschool en aanvangsgroep

  > Meer agenda

Nieuws

Zingen bij / onder de vlag [30 april]

Zingen bij de vlag (+ terugluisteren) [26 april]

Vacatures: talentvolle teamleider, enthousiaste groepsleerkracht, ervaren onderwijsassistent [17 april]

Doekoe-scholenactie van start [16 april]

Genade [16 april]