Zingen bij / onder de vlag

30 april 2021

Wat is het een goede gewoonte om op koningsdag met alle kinderen te zingen bij/onder de vlag. Een gewoonte die we vast moeten houden. De kinderen en wij hebben u gemist. We hopen van harte dat het een volgende keer weer kan. In de vaderlandse liederen mogen we terugblikken op een rijk verleden. Dat mogen we onze kinderen nog meegeven. Gelukkig is het land dat de Heere beschermt. Mag dat ook voor ons land gelden? Ook deze keer was het weer goed om onze koning toe te zingen “Dat ’s HEEREN zegen op u daal”. Zonder Gods zegen kunnen we niet, ook onze koning niet. Wat zou het te wensen zijn dat het ook voor onze koning mag gelden: “Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God Mijn Heer”. Wat kunnen we onze koning beter toewensen?

De Nederlandse vlag (rood, wit en blauw) is een civiele vlag (mag ook door burgers gebruikt worden), een dienstvlag (bijv. te zien op overheidsgebouwen en (marine)schepen) en een oorlogsvlag (gebruikt door het leger tijdens een oorlog).

In Gods Woord wordt er niet gesproken over een vlag, maar over een banier. De banier die gebruikt wordt tijdens de strijd. De banier werd omhoog gehouden of werd op een hoogte geplaatst om de soldaten te laten zien dat ze nog niet overwonnen waren. Zolang de banier zichtbaar was, was er hoop en verwachting. Het doel van de vijand was om de banier naar beneden te halen, te veroveren.

In Exodus 17 vers 15 schrijft Mozes: “En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier!”. Mozes gaf deze naam aan het altaar omdat de Heere de overwinning had gegeven over het volk van Amalek. Deze Banier was Mozes’ enige hoop en verwachting. Daar was zijn oog op gericht. Deze Banier is blijvend zichtbaar en gaat nooit ten onder. Ook op Golgotha bleef deze Banier zichtbaar door Zijn uitroep: “Het is volbracht”. Hij heeft overwonnen.

Onder welke banier verkeren wij. Onder een tijdelijke banier? Of mogen wij straks uit genade met onze kinderen onder Deze Banier verkeren en mag het dan voor ons allen gelden:

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht

Agenda

24 mei 2021 - Pinkstervakantie eerste dag
28 mei 2021 - Pinkstervakantie laatste dag
7 juni 2021 - Contactavond Voorschool en aanvangsgroep
11 juni 2021 - Spelletjesdag
14 juni 2021 - Contactavond Voorschool en aanvangsgroep

  > Meer agenda

Nieuws

Zingen bij / onder de vlag [30 april]

Zingen bij de vlag (+ terugluisteren) [26 april]

Vacatures: talentvolle teamleider, enthousiaste groepsleerkracht, ervaren onderwijsassistent [17 april]

Doekoe-scholenactie van start [16 april]

Genade [16 april]