Schoolplein

21 mei 2021

We zijn bezig om te kijken of we het plein voor alle leerlingen aantrekkelijker kunnen maken en het plein tegelijk te vergroenen. Hieronder ziet u één van de voorstellen van de leverancier van speeltoestellen.

Wij willen graag in gesprek met een hovenier om met ons na te denken over het vergroenen van het schoolplein en die daar te zijner tijd ook uitvoering aan kan geven. We willen met het vergroenen van het schoolplein er ook voor zorgen dat er op het plein meer schaduwplekken zijn te vinden.

Als u mee wilt denken en te zijner tijd ook de uitvoering voor uw rekening wilt nemen kunt u contact opnemen met meester van der Meer of meester Paanstra. Graag uiterlijk vrijdag 4 juni 2021.Terug naar het nieuwsoverzicht

Agenda

14 juni 2021 - Contactavond Voorschool en aanvangsgroep
21 juni 2021 - Online webinar Peuter/kleuter in huis
24 juni 2021 - Overgangsvergadering
25 juni 2021 - Schoolfotograaf
29 juni 2021 - Studiemiddag team, alle leerlingen zijn ‘s middags vrij

  > Meer agenda

Nieuws

De onmisbaarheid van het werk van Gods Geest [11 juni]

Vacatures: talentvolle teamleider, betrokken onderbouwleerkracht, ervaren onderwijsassistent [22 mei]

Van de MR [21 mei]

Tussen Hemelvaart en Pinksteren [21 mei]

Schoolplein [21 mei]