Afscheid en afsluiting

15 juli 2021

We hebben afgelopen maandag van 78 leerlingen uit groep 8 en 2 leerlingen uit groep 7 afscheid mogen nemen. Het is en blijft altijd een emotioneel moment. Loslaten is niet makkelijk. Wat is het nodig dat wij leren beseffen dat wij ze niet vast kunnen houden. Er is er Eén Die ze wel vast kan houden. Dat het ons gedurig gebed mag zijn of de Heere ze vast wil houden. We wensen hen nogmaals van harte Gods onmisbare Zegen toe voor de toekomst D.V..

Het cursusjaar 2020-2021 ligt alweer achter ons. Wat is het jaar snel voorbij gegaan. Het is ook een veelbewogen jaar geweest. Een jaar waarin we allen te maken hebben gehad met beperkingen door corona. Een periode dat de school gesloten is geweest voor het reguliere onderwijs en er alleen ruimte was voor de noodopvang, En het is nog niet voorbij. Ook het komende cursusjaar zullen we rekening moeten houden met beperkende maatregelen. Nu breekt er een periode van “rust” aan. Het schoolwerk mogen de leerlingen een periode van zes weken laten liggen. Een periode zonder activiteiten op school.

Rust betekent: toestand zonder activiteit. Dat wensen we u en de kinderen van harte toe.

Echter, de ware rust komt alleen bij Hem vandaan. We zullen ook in de vakantie niet moeten rusten om onze handen te vouwen en onze knieën te buigen om te vragen om deze ware rust. Het is de Heere Jezus Zelf die zegt in Mattheüs 11 vers 28: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”. De kanttekeningen geven hierbij aan: vermoeid van de arbeid, belast door de zonden. Voor zulken is er bij de Heere uit genade rust, ware rust, te verkrijgen. Gaat ons hart daar naar uit? Dat het ons gedurig gebed mag zij of de Heere deze ware rust ons en onze kinderen zou willen schenken.

Uw goedheid, HEER, is hemelhoog;
Uw waarheid tot den wolkenboog;
Uw recht is als Gods bergen;
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt,
En zegent mens en beest, en doet
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.
Hoe groot is Uw goedgunstigheid!
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid!
Hier wordt de rust geschonken;
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt;
Een volle beek van wellust maakt
Hier elk in liefde dronken.

Wij wensen u en uw kinderen van harte een goede tijd toe. We hopen elkaar na de vakantie weer te mogen ontmoeten.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht