Opening: rust - een nieuwe start

3 september 2021

Afgelopen zaterdag hebben we samen met de kinderen het nieuwe cursusjaar mogen beginnen. De dominee heeft ons voorgehouden aan de hand van Psalm 23 wat het inhoudt om geleid te worden in de grazige weiden, om te verkeren in deze weiden en het verlaten van die weiden. Meester Anker heeft ons verteld hoe Gods trouw zichtbaar was voor het steeds weer murmurerende volk. Wat is het een voorrecht om zo met elkaar, rondom Gods geopend Woord, het nieuwe cursusjaar te beginnen.
Met betrekking tot corona is de toekomst nog onzeker. We hopen van harte dat dit cursusjaar rustiger mag verlopen dan de afgelopen twee jaren.

Wat heeft u als ouder en wat hebben wij als school een grote verantwoordelijkheid. Hoe zullen we gevolg kunnen geven aan onze opdracht zonder Gods hulp en bijstand, zonder Zijn zegen?

In Exodus 2 vers 9 lezen we: “En de vrouw nam het knechtje en zoogde het”. Het was moeder Jochebed. Zij had haar kind, nadat ze hem drie maanden had verborgen, in een biezen kistje aan de oever van de rivier gelegd. Door Gods voorzienigheid krijgt zij de gelegenheid van de Egyptische prinses om haar zoon Mozes te spenen, te voeden. Ook hierin zien we dat God regeert. Zij mag haar kind in de tijd dat zij het kind mag zogen opvoeden. Zij mag haar kind de geschiedenis van haar volk leren, maar bovenal leren wie de God van het volk Israël is. De God van Abraham, Izak en Jakob. Zij wist dat zij maar kort de tijd zou krijgen. De tijd van spenen (zogen) was gemiddeld drie tot vier jaar. Wat zal zij elk vrij moment benut hebben om Mozes het ene nodige voor te houden. Wat was het zichtbaar na veertig jaar dat het onderwijs van moeder Jochebed tot zegen is geweest.

Hoe is het bij ons? Hoe beperkt is onze tijd in het opvoeden van ons/onze kind(eren)? Dat kan nog vele jaren zijn (wat we ook van harte hopen), maar het kan ook nog maar één week, één dag of zelfs één uur zijn. En dan? Hebben wij dan de kinderen voldoende voorgehouden? Hebben we ze dan genoeg gewezen op wie ze zijn geworden door de zonden en op noodzakelijkheid van het ontvangen van een nieuw hart? Op de mogelijkheid van zalig worden in en door Jezus Christus? Dat we de tijd uit zouden kopen.

“Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk” (Jesaja 55 vers 6 en 7).

Haast en spoed u om uws levens wil.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht