Groepsdoorbrekend rekenen

3 september 2021

In de afgelopen jaren hebben we aan groepsdoorbrekend rekenen gewerkt in de groepen 5 t/m 8. Er werd vanuit de leerkrachten en deskundigen verschillend gedacht over het effect van groepsdoorbrekend rekenen op de resultaten en het welzijn van de leerlingen.

Als school hebben we daarom onderzoek gedaan. We hebben literatuur bestudeerd. We hebben de resultaten van de afgelopen jaren vergeleken. Tevens hebben we een peiling gedaan bij de leerkrachten en de kinderen over hun ervaring bij groepsdoorbrekend rekenen.

Daaruit is het volgende besluit voorgekomen:
In de groepen 5 en 6 is er geen groepsdoorbrekend rekenen meer. Hier willen we een stevige basis neerleggen, waarbij het belangrijk is dat er verschillende niveaus in één groep zijn.
In groep 7 is er in principe geen groepsdoorbrekend rekenen meer. Op één dag in de week is er tijdens de weektaak wel groepsdoorbrekend rekenen.
Groep 8 doet wel aan groepsdoorbrekend rekenen. De niveaus van de kinderen komen steeds meer uit elkaar te liggen en dan is maatwerk geboden. Tevens is dit een mooie voorbereiding op het VO, waar ook verschillende niveauklassen zijn.Terug naar het nieuwsoverzicht