Parro

3 september 2021

Goede oudercommunicatie is onmisbaar. Daarom is er nagedacht over een praktisch en passend communicatiemiddel, dat op een goede en verantwoorde manier communiceren gemakkelijk maakt. Verschillende ouderapps hebben we onderzocht en na een pilot in groep 8 eind vorig cursusjaar hebben we gekozen voor Parro: een online platform voor communicatie met u, wat u kunt gebruiken via een app op uw telefoon en/of via de website van Parro.

We willen Parro gebruiken voor:

  • Snelle berichten bij bijvoorbeeld ziekte van leerkrachten
  • Foto’s delen van klassenmomenten en excursies
  • Een-op-een communicatie met en vanuit ouders
  • Gespreksplanner bij o.a. luister- en contactavonden

We hopen dit verder toe te lichten op de (digitale) Tweede Dinsdag. Begin volgende week ontvangt u van ons de uitnodigingsmail van Parro. De inloggegevens voor Parro zijn hetzelfde als de gegevens voor het Ouderportaal van Parnassys.

Meer informatie en een handleiding kunt u alvast vinden op rehobothsch.nl/parro. Vragen kunt u stellen op de Tweede Dinsdag, via de mail naar ict@rehobothsch.nl of op één van de inloopmomenten op school. Over dit laatste ontvangt u nog meer informatie.Terug naar het nieuwsoverzicht