Tolle lege

1 oktober 2021

Groep 3 is voor kinderen een belangrijk jaar. In dat jaar leren ze lezen. Wat is het leuk om te zien hoe ze door de juf of meester woorden worden aangeleerd. Hoe ze woorden gaan leren spellen en wat de betekenis is van deze woorden. Als dan de eerste zinnen met elkaar worden geoefend. Wat zijn ze trots als ze hun eerste boekje gaan proberen te lezen. Soms met hulp van een leerling uit groep 7 (tutor lezen). Ook gaan ze voor het eerst naar de bibliotheek van de school om hun eerste boek te lenen. Deze week is de bibliotheek weer opengegaan. Een aantal ouders helpt de kinderen een boek te zoeken en zorgt ervoor dat geregistreerd wordt welke leerling welk boek meeneemt. We zijn blij met deze ondersteuning. We zijn ook heel blij dat we een eigen bibliotheek mogen hebben waar kinderen verantwoorde boeken kunnen lenen. Hieronder ziet u twee afbeeldingen van de bibliotheek.

Vorige week vrijdag is aan meerdere kinderen van groep 3 de vraag gesteld: waarom leer je lezen? Het antwoord van de meeste kinderen was: dan kunnen we de Bijbel lezen. Wat is dat antwoord waar. Lezen is in ons leven een belangrijke vaardigheid. Het is goed voor onze algemene ontwikkeling. Woordenkennis wordt erdoor vergroot en ook de algemene ontwikkeling wordt erdoor bevorderd. Het is dan ook van groot belang dat we de kinderen stimuleren om te lezen. Helpt u als ouder hierin mee?

U kent mogelijk de twee bekende woorden wel: Tolle lege. Twee Latijnse woorden die betekenen: neem en lees. Het waren die twee woorden die de Heere in het leven van Augustinus wilde gebruiken om hem rust te geven voor zijn ziel. Die de Heere gebruikte om hem stil te zetten, om hem tot lezen aan te zetten. Het lezen van de Bijbel. Wat is dat tot vrucht geweest in het leven van Augustinus. Het is de Heere, Die door Zijn Woord werkt in de harten van zondaren. Dat we Zijn Woord maar veel ter hand mogen nemen als ouders. Dat we onze kinderen erin voor mogen gaan. Laten we de kinderen stimuleren om ook in Gods Woord te lezen. Dat het tot zegen mag zijn. Dat Gods Woord het kompas voor ons leven en het leven van onze kinderen mag zijn.

Waarmede zal de jongeling zijn pad,
Door ijdelheen omsingeld, rein bewaren?
Gewis, als hij het houdt naar 't heilig blad.
U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren;
Laat mij van 't spoor, in Uw geboôn vervat,
Niet dwalen, HEER, laat mij niet hulp'loos varen.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht