Kom in contact op de tweede dinsdag

Van de MR

11 juli 2020

Afgelopen 29 juli zijn we als MR bij elkaar geweest, dit was alweer de laatste keer van dit schooljaar. Een deel van de avond was een gedeelte van het bestuur aanwezig, we hebben met elkaar het mediabeleidsplan doorgenomen en hierover van gedachte gewisseld, u zult hier D.V. binnenkort over worden geïnformeerd, verder hebben we het definitieve strategisch koersplan gekregen.

Verder is nagedacht over het creëren van meer schaduw op het schoolplein, er word gekeken of er extra bomen kunnen worden aangeplant op de plek van de huidige beukenhagen, met warme dagen word door de kinderen al dankbaar gebruik gemaakt van de schaduw van de huidige bomen. Ook is over de gymkleding nagedacht, dit is een steeds terugkerend langdurig punt, dit heeft enerzijds te maken met de beperkt aantal vergaderingen in verband met de corona, anderzijds blijkt het ook moeilijk te zijn om aan betaalbare en gepaste gymkleding te komen, er is wel naar verschillende kledingsets gekeken maar nog niet tot definitief besluit gekomen.

Daarna is de schoolgids door ons nog doorgenomen, deze zal nog nader bekeken worden om op enkele punten nog aangepast te worden.

Hierbij weer een verslagje wat ons als MR zoal bezighoudt.

Ouders en personeel wat een voorrecht dat onze kinderen na alles wat achter ligt toch weer naar school mogen, dit is onverdiend, mocht het in ons hart maar leven: Wat zal ik de HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, aan mij bewezen.

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom. U mag ook een MR-lid persoonlijk aanspreken, maar een email sturen naar mr@rehobothsch.nl kan ook.

Een hartelijke groet van de MRTerug naar het nieuwsoverzicht