Van de MR

5 juli 2021

Afgelopen 15 juni zijn we als MR bij elkaar geweest, dit was alweer laatste keer voor de zomervakantie van het voorbijgesnelde schooljaar. Na de opening van de vergadering heeft het volgende ons bezig gehouden.

Uit de ouders is nog de vraag gekomen om het Rehobothjournaal weer in papieren vorm mee te geven zoals in verleden, zodat het beter gelezen zal worden. Verder is nog gesproken over de naleving van de kledingregels van onze school, we willen er u als ouders graag op wijzen dit na te leven overeenkomstig de identiteit van onze school, dit verdient onze aandacht.

Daarna is gesproken over de invulling van de GMR, dit is een gezamenlijke MR van de Rehobothschool en de Petrus Datheenschool die door de fusie noodzakelijk is, dit zal nog verder uitgewerkt worden.

Verder is nog gesproken over de peiling bij de ouders voor het adviesrecht of instemmingsrecht van de MR, deze hoopt binnen afzienbare tijd te worden gedaan, we hopen dat iedereen hierin zijn principiële verantwoording zal nemen.

Deze vergadering was ook de laatste vergadering van Cok, die besloten heeft als MR-lid te bedanken, als MR willen we hem nog hartelijk bedanken voor de betrokkenheid en inzet die altijd te merken was en wensen hem nog het beste toe, er word nog gezocht naar een kandidaat onder de leerkrachten zodat we volgend schooljaar weer met een voltallige MR aan de slag kunnen.

Dit is alweer het laatste verslagje van het voorbij gesnelde schooljaar 2020/2021, wat zijn we ook in de achterliggende weken bepaald geworden bij de vergankelijkheid van ons leven door de roepstemmen ook onder onze jeugd, ook hierin is bevestigd dat we hier geen blijvende stad hebben, dat we toch zouden zoeken boven alles die stad die fundamenten heeft voor de eeuwigheid.

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom. U mag ook een MR-lid persoonlijk aanspreken, maar een email sturen naar mr@rehobothsch.nl kan ook.

Een hartelijke groet van de MR, we wensen iedereen een goede vakantie toe.Terug naar het nieuwsoverzicht