Van de MR

10 mei 2019

Op 15 April mochten we als MR weer samen vergaderen. We willen u als ouders zoals gebruikelijk weer inlichten over de zaken waar we als MR over gesproken hebben. Deze avond stond er een bezoek aan het bestuur op het programma. In voorbereiding hierop hebben we als MR eerst nagedacht over de punten die door het bestuur ons aangereikt waren.

U kunt dan denken aan het project bestuurlijke vernieuwing, enige zaken aangaande de ALV, denkt u dan vooral aan de bestuursverkiezing. Ook hebben we samen nog even gesproken over het instemmingsrecht dan wel adviesrecht. Daarna zijn we aangeschoven in de bestuursvergadering en mochten we samen bovenstaande punten bespreken. Na afloop hebben we kunnen concluderen dat dit een heel goed gesprek mocht zijn. Om zo samen de belangen van onze Rehobothschool eensgezind te mogen dienen, geeft verbondenheid.

Ouders, wilt u dit eens aandachtig lezen?! Op de afgelopen jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is er door het bestuur, met instemming en medeweten van de MR, het een en ander over het advies- en instemmingsrecht meegedeeld. Het standpunt van het bestuur en de MR is deze avond gemeld. Als ouders zult u hier meer over horen in de vorm van een peiling/stemming. 

We hopen dat u als ouders deze dan ook eerlijk in wilt vullen. Dat u als ouders ook deze zaken in uw gebed de Heere op wilt dragen, zodat ook deze zo principiële zaak eerlijk afgerond mag worden. Als MR hebben we na afloop van ons bezoek aan het bestuur weer verder vergaderd. We hebben nog even gesproken over het schoolfruit.

Ook kwam het parkeerbeleid aan de orde. Dit is en blijft een groot punt van aandacht. Als ouders zult u hier binnenkort wel meer over horen, want dit punt heeft bij het bestuur en de school grote aandacht. Laten we er met zijn allen toch voor proberen te zorgen geen overlast te veroorzaken. Zo hebben we geprobeerd u in hoofdlijnen weer een en ander mee te delen over deze vergadering.

Ouders, wilt u bestuur en school dagelijks in uw gebeden gedenken? We mogen onze Rehobothschool nog hebben, waar onze kinderen elke dag nog uit Gods Woord mogen horen. Dat we dat toch bij alles bovenaan mochten zetten. Onze kinderen en wijzelf dragen een ziel om voor de eeuwigheid. Dat het voor ons allemaal toch zo persoonlijk waar mocht worden:
Doch gij, o mijn ziel, zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting.(Psalm 62)

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom. U mag een MR-lid persoonlijk aanspreken, maar een email sturen naar mr@rehobothsch.nl kan ook.

Een hartelijke groet van de MR.Terug naar het nieuwsoverzicht