Van de MR

28 september 2018

Vorige week hebben we onze eerste MR-vergadering van dit nieuwe schooljaar gehad. Er stonden weer een aantal zaken op de agenda om besproken te worden.

Door een van de ouders was een opmerking gemaakt over het snoepgedrag op school. Niet alleen bij traktatie met verjaardagen maar ook als beloning door de leerkrachten. Kinderen kunnen ook beloond worden door bijv. voorlezen, buitenspelen ed. Vanuit school zal hier meer aandacht aan worden besteed. Er loopt ook een aanvraag voor het aanbieden van fruit in de klas.

De omvang van het kleuterplein is te klein voor het aantal kinderen wat hier dagelijks speelt. Zodra de besprekingen met de Gemeente Barneveld over het voetbalveld rond zijn, zal er gekeken worden naar de mogelijkheden rondom het kleuterplein.

In de toekomst zal er gekeken worden naar meer schaduwplekken op het plein 7/8. Vooral bij een warme periode, zoals afgelopen zomer, kan het hier erg warm zijn!

Op onze Rehobothschool hebben we ook een Voorschool. Deze Voorschool hoort wel bij onze school maar is er een zelfstandig onderdeel van en moet ook als zodanig functioneren. Het is de bedoeling dat de Voorschool een eigen MR gaat vormen. Zolang hier nog geen sprake van is, zullen wij de MR-zaken op onze vergadering bespreken.

In december as zal mw W. van Roekel-van Hee-rikhuize aftredend zijn als lid van de MR. Ze stelt zich niet meer herkiesbaar. Daarom doen we nu alvast een oproep richting u als ouder: vindt u het ook leuk om mee te denken over zaken die de school en dus onze kinderen aangaan? Geeft u zich dan op als kandidaat voor de MR! Twijfelt u nog of weet u niet goed wat het inhoudt? Kom dan vrijblijvend kennismaken op een vergadering.

De eerstvolgende vergadering zal zijn op DV 17 oktober as. We horen het graag!

En ook voor verdere vragen en/of opmerkingen mag u altijd mailen naar mr@rehobothsch.nlTerug naar het nieuwsoverzicht