Van de MR

23 mei 2019

Als MR zijn we afgelopen 14 mei weer bij elkaar geweest om te vergaderen. Zoals gebruikelijk willen we u ook van deze vergadering de hoofdpunten die besproken zijn meedelen.

We hebben eerst samen nog even gesproken over het parkeerbeleid. Er is een commissie van de gemeente Barneveld op school geweest waar samen meegesproken is over mogelijke oplossingen van dit toch wel grote punt van aandacht. Er wordt door de gemeente Barneveld nu ook nagedacht over het parkeren. Als school wachten we nu op een bericht van de gemeente.

De fietsenstalling is ook gereed en al door de leerlingen in gebruik genomen. Dit zorgt ook even voor wat toezicht om tot goed gebruik te komen. Definitieve regels over hoe deze te gebruiken zullen u nog wel worden meegedeeld.

Samen hebben we ook nog even gesproken over de gehouden ALV. We mogen terugzien op een goede avond, waarin de onderlinge verbondenheid met de school gemerkt mag worden.

Er is door het RABO-fonds een bedrag ontvangen waarvan een speeltoestel mocht worden aangeschaft. Dit zal binnenkort op het plein geplaatst gaan worden.

Er stonden voor deze avond nog een paar zaken op het programma om te bespreken, zoals het vakantierooster van het komende schooljaar, het concept werkplan mochten we ook samen bespreken. Ook hebben we het concept van de formatie besproken. Wat een belangrijk punt. Ouders, is dit ook nog uw dagelijks gebed of de Heere Zelf alle plaatsen vervullen wil? Of Hij nog leerkrachten geven wil die in getrouwheid mogen proberen onze kinderen eerlijk uit Gods Woord te onderwijzen? Dan mogen we zo alle meesters en juffen en alle overige betrokkenen bij de school elke dag wel opdragen in het gebed. De Heere hoort niet om de gebeden, maar op het gebed wil Hij nog grote wonderen doen. Als de Heere de eenvoudige bijbelvertellingen nog zou willen gebruiken voor onze kinderen, dat zou toch een onverdiend wonder zijn.

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom. U mag een MR-lid persoonlijk aanspreken, maar een email sturen naar mr@rehobothsch.nl kan ook.

Een hartelijke groet van de MR.Terug naar het nieuwsoverzicht