Van de MR

21 mei 2021

Afgelopen 20 april zijn we als MR weer samen geweest om een heel aantal zaken te bespreken. Veel van wat op deze vergadering ter sprake is geweest, kunnen we niet met u delen.

Een aantal hoofdpunten willen we wel noemen, om u zo weer een indruk te geven van deze avond.

Na op de gebruikelijke wijze deze avond te zijn begonnen, met een gedeelte uit Gods Woord en gebed hebben we wat huishoudelijke taken besproken. Meester Van der Meer heeft aangegeven te stoppen als MR-lid. Hij hoopt nog te blijven totdat we, vanuit het personeel, een ander persoon bereid hebben kunnen vinden om zijn plaats in te nemen.

Hierna hebben we een gesprek gehad met een delegatie van het bestuur, waar we wat zaken die op een vorige bijeenkomst waren blijven liggen, nogmaals samen hebben besproken.

Terugziende, van beide zijden, een goed samenzijn.

Daarna hebben we met de TZC gesproken. Enkele zaken die besproken zijn: instemmings- / adviesrecht MR, mediabeleid, vacatures binnen de school. En nog een heel aantal zaken meer.

Nadat de mannen van de TZC weer vertrokken waren hebben we dhr. Schalk nog op bezoek gehad. Hij heeft ons bijgepraat over enkele actuele zaken aangaande de fusie met de Petrus Datheenschool te Rotterdam, en de zaken die nog voorbij gaan komen. Denkt u dan aan het vormen van een Gemeenschappelijke MR, de zogenaamde GMR.

U begrijpt dat we alleen enkele hoofdzaken hebben kunnen noemen. Terugziende op deze vergadering was het een avond met een overvolle agenda. Verschillende zaken zijn blijven staan voor DV de volgende vergadering, die we u dan t.z.t. hopen mee te kunnen delen.

Ouders, leerkrachten en degenen die dit lezen, veel zaken van tijdelijke aard vragen onze aandacht. En dat is niet verkeerd, maar dat toch bovenal van eenieder, kinderen, personeel en ouders dat ene nodige maar veel de aandacht mocht hebben. Want hoe donker de tijd waarin we leven ook is, de Heere gaat door met Zijn werk, en in Zijn voorzienig beleid ligt toch alles zo vast. Dat het ons allen maar veel mocht brengen op dat plekje van gevouwen handen en gebogen knieën.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuurt u dan een mail naar MR@rehobothsch.nl

We horen uw reacties graag.
Een hartelijke groet,
De MR.Terug naar het nieuwsoverzicht

Agenda

14 juni 2021 - Contactavond Voorschool en aanvangsgroep
21 juni 2021 - Online webinar Peuter/kleuter in huis
24 juni 2021 - Overgangsvergadering
25 juni 2021 - Schoolfotograaf
29 juni 2021 - Studiemiddag team, alle leerlingen zijn ‘s middags vrij

  > Meer agenda

Nieuws

De onmisbaarheid van het werk van Gods Geest [11 juni]

Vacatures: talentvolle teamleider, betrokken onderbouwleerkracht, ervaren onderwijsassistent [22 mei]

Van de MR [21 mei]

Tussen Hemelvaart en Pinksteren [21 mei]

Schoolplein [21 mei]