Schoolfonds

5 april 2019

Zoals u wellicht bekend is, houden wij tweemaal per jaar een inzameling voor het Schoolfonds. Dit staat ook vermeld op bladzijde 41 van de schoolgids bij het onderwerp Financiën.

Onze voorkeur gaat er naar uit om dit in de maanden oktober en april te doen. Dus in dit geval in de weken voor de meivakantie. Het geld uit het Schoolfonds wordt vooral bestemd voor de belangrijkste doelstelling: de schoolbibliotheek. De gratis uitleen van lees- en prentenboeken is onder andere mogelijk dankzij uw bijdragen voor het schoolfonds.

Er wordt nog weleens gevraagd naar de hoogte van het bedrag per kind. Wettelijk bestaat de mogelijkheid om een vast bedrag met de ouders af te spreken. Wij hebben nog altijd de voorkeur gegeven aan een vrijwillige bijdrage. De giften die we tot nu toe ontvangen hebben, zorgen ervoor dat we daarmee niet teleurgesteld worden.

Ook dit jaar hebben we er weer voor gekozen om de bekende zakjes niet apart, maar tegelijk met het Rehobothjournaal van oktober te verspreiden. We hopen ook nu weer op uw medewerking bij de najaarsinzameling.

Natuurlijk kunt u ook uw bijdrage via de bank overmaken, op rekeningnummer NL19RABO0305510525 ten name van Rehobothschool, Kootwijkerbroek, o.v.v. gift schoolfonds.Terug naar het nieuwsoverzicht