Blokfluiten

12 oktober 2018

Na de herfstvakantie beginnen de blokfluitlessen weer op school. De blokfluitlessen worden weer gegeven door juf Lassche en juf De Jong. Aan het eind van deze periode (voor de meivakantie) geven de leerlingen een mini-concert waar de leerlingen laten horen wat ze geleerd hebben. Opgave voor de lessen gaat door middel van een brief die deze week is verspreid in de groepen 4 t/m 6.

Aan de hand van de aanmeldingen worden er groepen gevormd; er zit dit jaar wel een maximum aan het aantal leerlingen per groep. Leerlingen die dit jaar niet kunnen worden geplaatst, worden doorgeschoven naar het volgende cursusjaar. Als dit het geval is, krijgt u persoonlijk bericht.Terug naar het nieuwsoverzicht