Nieuws

Fietsenstalling [10 mei]
De fietsenstalling is afgelopen dinsdag opgeleverd. Er zijn 8 fietsenstallingen geplaatst met zonnepanelen als dak. D.... Lees verder >>>

5 mei 1945 - Vrijheid / vrede? [10 mei]
Een paar dagen geleden hebben wij stil mogen staan bij de bevrijding van ons Nederland. Ons land dat 5 jaar lang overhee.... Lees verder >>>

Van de MR [10 mei]
Op 15 April mochten we als MR weer samen vergaderen. We willen u als ouders zoals gebruikelijk weer inlichten over de za.... Lees verder >>>

Spreken over anderen [18 april]
Het komt regelmatig voor dat ouders tijdens gesprekken op school aangeven dat ze merken dat in andere gezinnen over hen .... Lees verder >>>

Betaaldag [18 april]
Goede Vrijdag wordt ook wel de betaaldag van de Kerk genoemd. Het is het moment dat aan het kruishout op Golgotha is uit.... Lees verder >>>

Het bloed [5 april]
Wij kennen allen de geschiedenis van de instelling van het Pascha wel. In de inzettingen van het Pascha ligt veel onderw.... Lees verder >>>

Schoolfonds [5 april]
Zoals u wellicht bekend is, houden wij tweemaal per jaar een inzameling voor het Schoolfonds. Dit staat ook vermeld op b.... Lees verder >>>

Actie tegen voedselverspilling [8 maart]
Op vrijdag 22 februari jongstleden rondden de groepen 7 een project af rond voedselverspilling. Het project was erop ger.... Lees verder >>>

Lijdensweken en biddag [8 maart]
Wat doen wij in Nederland veel aan het verbeteren en het behoud van onze gezondheid en ons leven. Dit wordt gedaan door .... Lees verder >>>

Duisternis en licht [23 februari]
Als we deze keer nadenken over duisternis en Licht dan moeten wij eerst vaststellen op grond van Gods Woord dat wij van .... Lees verder >>>

  • Ouderpanel [25 januari]
  • Reformatorische Oudervereniging (ROV) [25 januari]
  • Voorleesmiddag [25 januari]
  • Implementatie methode Meer met muziek [25 januari]
  • De beginnende prediking van Johannes de Doper [25 januari]
  • Kerst [14 januari]
  • De adventsgestalte [21 december]
  • Sova-training [8 december]
  • Verkeerssituaties rond de school [8 december]
  • Advent [7 december]