Het team

Goed onderwijs staat of valt met de leerkracht voor de klas. Op onze school staat een jong en enthousiast team klaar dat goed onderwijs geven als een uitdaging ziet. Om ons motto ‘ontwikkeling vanuit de Basis, met hoofd, hart en handen’ ook binnen het team tot uitdrukking te brengen, wordt gezocht naar de manier en de plaats waar(op) ieders kwaliteiten optimaal tot hun recht kunnen komen.

Naast lesgeven, bijscholen en vergaderen is er op onze school voldoende ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Dagelijks zijn er momenten dat een groot gedeelte van het ruim zeventig personen tellende team niet over onderwijs praat, maar over allerlei andere dingen. Daarnaast verzorgt de personeelscommissie diverse momenten van ontspanning.

Wie werken er bij ons

Directeur B. Paanstra
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Naast de algehele organisatie, behoort identiteit en huisvestingsbeleid tot zijn takenpakket.

Teamleiders C. Anker, S. Ruiter, H. Kooiker en G. van Milligen
Het managementteam is belast met de dagelijkse leiding van de school. Dit managementteam bestaat uit de directeur en vier teamleiders. Zowel de directeur, als de teamleiders zijn verantwoordelijk voor schoolbrede portefeuilles. De diverse portefeuilles zijn onderling verdeeld. De directeur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid.
De teamleiders geven leiding aan één of meerdere bouwgroepen in de school. Deze bouwgroepen zijn: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Intern begeleiders J. Westeneng, J. Pasterkamp, H. Verwoerd, G.A. Karels en W.J. Goudriaan
De interne begeleiders zijn belast met de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij coördineren de afname van testen en begeleiden de remedial teachers. Ook voeren zij begeleidingsgesprekken met leerkrachten over leerlingen en zorg aan leerlingen en coördineren zij de inzet van externen binnen de leerlingenzorg. 

Groepsleerkracht
De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij/ zij creëert een pedagogisch klimaat in de groep, zoals eerder omschreven is. De groepsleerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de intern begeleiders en extern aan de ouders. De groepsleerkracht is de eerst aanspreekbare voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.

Remedial teacher
De remedial teacher geeft hulp aan de door de interne begeleider aangewezen leerlingen.

Onderwijsassistenten
De onderwijsassistenten hebben diverse taken bij ons op school. In de onderbouw werken onderwijsassistenten die leiding geven aan een groep kinderen van de Voorschool. Daarnaast assisteren onze onderwijsassistenten bij het geven van onderwijs in de groepen. Ze bieden individuele hulp aan kinderen of nemen de klas een tijdje over, zodat de leerkracht individuele hulp kan geven.

Managementassistentes
De managementassistentes verrichten allerlei administratieve taken ten behoeve van het bestuur en het managementteam.

Conciërge
De fulltime conciërge beheert het schoolgebouw en houdt de school schoon.